AVRUPA AJANSI (AVA) AVRUPA GAZETESİ-17 Kasım 2021 Çarşamba/LONDRA/ÖZEL- Yeni yasa tasarısı sessizce İngiliz vatandaşlığını vatandaşa bildirimde bulunmadan kaldırma yetkisi veriyor, son dakika haberimiz. Birleşik Krallık, İngiltere’de yürürlüğe girecek olan yeni yasa tasarısı İngiltere  İçişleri Bakanı Priti Patel'in yetkilerini daha da katı daha da acımasız hale getirecek, aynen *Drakon Kununları gibi.  İngiltere'de Drakon Kununların bahanesi, 2005 Londra bombalaması ve Suriye'de İslam Devleti'ne katılmak için İngiltere'den kaçan Shamima Begum oldu. 

İngiltere’de Yasanın 9. Maddesi – “Bir kişiyi vatandaşlıktan çıkarma kararına ilişkin bildirim” –kapsıyor. 

   
Vatandaşlık ve sınırlar yasasına eklenen 9.madde, İngiltere İçişleri Bakanlığı'nın bazı durumlarda geriye dönük olarak hareket etmesine izin veriyor gibi görünüyor. Vatandaşlık ve sınırlar yasasına sessizce eklenen önerilen bir kural değişikliği önerisiyle bireyler uyarı yapılmaksızın İngiliz vatandaşlıklarından çıkarılabilir. İngiltere’de bu ayın başlarında güncellenen yasa tasarısının 9. Maddesi – “Bir kişiyi vatandaşlıktan çıkarma kararına ilişkin bildirim” –, "makul olarak uygulanabilir" olmadığında veya ulusal güvenlik, diplomatik ilişkiler veya başka bir şekilde kamu yararına olmadığı takdirde, hükümeti bildirimde bulunmak zorunda kalmaktan muaf tutar.

Kanun Tasarısının 9. Maddesi – “Vatandaşlıktan çıkarma kararının tebliği” –

 
Eleştirmenler, Suriye'de İslam Devleti'ne katılmak için İngiltere'den kaçan Shamima Begum örneğinde olduğu gibi vatandaşlığı kaldırmanın zaten tartışmalı bir güç olduğunu ve bildirim şartının kaldırılmasının içişleri bakanının yetkilerini daha da acımasız hale getireceğini söylüyor. Vatandaşlık İlişkileri Enstitüsü başkan yardımcısı Frances Webber şunları söyledi: "Bu değişiklik, Birleşik Krallık'ta doğup büyümüş ve başka bir evi olmayan bazı vatandaşların bu ülkede göçmen olarak kaldığı mesajını veriyor. Vatandaşlıkları ve dolayısıyla tüm hakları güvencesiz ve şarta bağlı.

“İngiltere doğumlu çifte uyrukluları (çoğunlukla etnik azınlıklardan olan) vatandaşlıktan çıkarmak ve bunu yurtdışındayken yapmak için önceki önlemlere dayanıyor. İngiliz Müslümanlar. Uluslararası insan hakları yükümlülüklerini ve temel adalet normlarını özür dilemeden hiçe sayıyor.”


2005 Londra bombalaması örnek teşkil etti


İçişleri Bakanlığı'nın İngiliz vatandaşlarını vatandaşlıklarından çıkarma yetkileri 2005 Londra bombalamalarından sonra getirildi, ancak Theresa May'in 2010'dan itibaren içişleri bakanı olarak görev süresi boyunca kullanımları arttı ve 2014'te genişletildi.Bildirim zorunluluğu 2018'de zaten zayıflatılmıştı ve İçişleri Bakanlığı'nın bir kişinin dosyasına bir kopyasını koyarak - ancak yalnızca nerede olduklarının bilinmediği durumlarda - bildirimde bulunmasına izin veriyordu. Yeni madde bildirim ihtiyacını tamamen ortadan kaldıracaktı. Ayrıca, bir kişinin, madde yasalaşmadan önce bildirimde bulunmaksızın vatandaşlıktan çıkarıldığı davalara geriye dönük olarak uygulanabileceği ve bu kişilerin temyize başvurma kabiliyetleri hakkında sorular ortaya çıkarabileceği görülüyor.


Foa: Bu madde Priti Patel'e vatandaşlığınızı gizlice, size söylemesine gerek kalmadan çıkarma ve itirazınızı etkili bir şekilde reddetme konusunda eşi görülmemiş bir güç verecektir.

Reprieve'in direktörü Maya Foa şunları söyledi: "Bu madde Priti Patel'e vatandaşlığınızı gizlice, size söylemesine gerek kalmadan çıkarma ve itirazınızı etkili bir şekilde reddetme konusunda eşi görülmemiş bir güç verecektir. Bu rejimde, aşırı hız yapmakla suçlanan bir kişiye, İngiliz vatandaşlığından mahrum edilme riski taşıyan birinden daha fazla hak tanınacaktı. Bu, bu hükümetin hukukun üstünlüğüne ne kadar az saygı duyduğunu bir kez daha gösteriyor. “ABD hükümeti, vatandaşlıktan çıkarmayı kendi vatandaşlarınız için tehlikeli bir sorumluluk reddi olarak kınadı. Bakanlar, bu derinden yanlış yönlendirilmiş ve ahlaki açıdan tiksindirici politikayı iki katına çıkarmak yerine en yakın güvenlik müttefikimizi dinlemelidir.”

İngiltere  İçişleri Bakanı Priti Patel ( ortada) İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile 


 Tasarıda önerilen diğer kural değişiklikleri, Birleşik Krallık'a yasadışı bir yoldan gelen herkesin taleplerini kabul edilemez kılmak, onları ve hayatlarını kurtarmak isteyen herkesi suçlu saymak ve Sınır Kuvvetleri personeline insanlar ölürse kovuşturmaya karşı dokunulmazlık vermek de dahil olmak üzere şimdiden eleştiri aldı.  


İçişleri Bakanlığı şunları söyledi: “İngiliz vatandaşlığı bir hak değil, bir ayrıcalıktır.


İngiltere İçişleri Bakanlığı  (HOME OFFICE) şunları söyledi: “İngiliz vatandaşlığı bir hak değil, bir ayrıcalıktır. Uygun gerekçelerle vatandaşlıktan yoksun bırakma, haklı olarak Birleşik Krallık için tehdit oluşturan veya davranışları çok yüksek zarar içeren kişilere mahsustur. Vatandaşlık ve sınırlar kanunu, yasayı değiştirecek ve böylece, örneğin kişiyle iletişim kurmanın bir yolu olmadığında, bildirimde bulunmanın mümkün olmadığı durumlarda vatandaşlıktan mahrum bırakılabilecektir.”


 * Drakon Kanunları (M.Ö. 621) 

Antik Yunanda Atina’nın ilk kanun koyucusu olarak kabul edilen Drakon. Batı dillerinde aşırı katı bir kural veya tedbiri nitelemek için kullanılan "draconian / draconien” sıfatı aracılığıyla ününü korumuştur.Drakon kanunları esas itibariyle cezaî sahayı ilgilendirmekteydi. Sadece kasten cinayet için değil, düşük önemdeki hırsızlık suçları için dahi idam cezası öngörülmekteydi.

FOR ENGLISH PLEASE CLICK : New bill quietly gives powers to remove British citizenship without notice, breaking news Critics say the new bill will make the home secretary Priti Patel's powers even more draconian.Clause 9 – “Notice of decision to deprive a person of citizenship” – of the bill,