DEMOKRASİ

Demokrasi siyasal denetimin doğrudan doğruya halkın yada düzenli aralıklarla halkın özgürce seçtiği temsilcilerinin elinde bulunduğu, toplumsal ve ekonomik durumu ne olursa olsun tüm yurttaşların eşit sayıldığı yönetim biçimidir.

Demokrasi para ile alınıp satılmaz. O özgürlük demektir. Demokrasi halkın kendi kendisini yönetmesi demektir. Demokrasi körü körüne araştırıp incelemeden inanmak depğildir. Demokrasi insanlara güven verir. Demokrasilerde birey toplumun bir parçası olarak o  toplumda yapılan yanlışları, hataları önlemek için çalışmaktır. Demokrasi eğitimdir, sağlıktır. Demokrasilerde hoşgörü vardır. Demokrasilerde tek adam yönetimi değil halkın kendi kendisini yönetmesi prensibi vardır.

Demokrasi kişilere öz benlik aşılar. Kişinin kendine güveni artar. Son yıllara baktığımızda kişilik göstergesinin başlangıcı olan terbiye dediğimiz erdemde de uzaklaşılmıştır. Toplumsal yaşamda dahi gereken özenin gösterilmediği duruşa hakim olan gerekli özenin gösterilmediği bir durum hakim olmaya başlamıştır. Öyle ki kendilerinden beklenilmeyen yaşına, eğitim düzeyine,sıfatına yakıştıramadığımız kişilerde bile saçma söz ve davranışlar görüyoruz. Hepimizin söyleyecek bir sözü vardır. Ama kendimize, dilimize yakışmayanlardan kaçınması kişinin olgunluk ve ahlaki düzeyinin gereğidir.

Özgürlüklerin ve hakların bilimsel koruyucusu olan hukuk kavramının ulusal yaşantımızdaki yeri göz ardı edilmektekir. Bu da toplumdaki yozlaşmayı, demokrasiyi, insan haklarını ihlal etmenin sonuçlarını ortaya çıkarmaktadır. Özgürlük ve demokrasinin ölçü alındığı tutuklamalar ceza çektirilmeye dönüştürülmez. Cumhuriyet yönetimi kişilere ve kurumlara bu ayrıcalıkları tanımamıştır. Yasalar önünde herkes eşittir.Ama dünyada başka idari şekillerle yönetilen ülkeleri görüyoruz.Oralarda tek kişinin yönetimi vardır.Deli dumru hikayesini bilirsiniz. Ülkenin hazinelerini balıklara yem olarak atmıştır. Ama cumhuriyetle yönetilen ülkelerde eşitlik, demokrasi, hak arama vardır. Kimse bir başkasının hak ve hukukunu çiğneyemez. Tek kişinin yönetimi yarar değil, zarar verir ülkeye ve insanlara.

Sadece yüce Allah tektir. Eşi ve benzeri yoktur. Tüm ayetlarini incelediğinizde hiçbir aykırılık, demokrasi harici söylemler bulamazsınız. O yeri göğü yaratan, canlı cansızı var edendir. Bireyler bütün demokratik haklarını bilmek durumundadır. Demokrasinin temeli bu haklarını kullanabilmesidir. Bireyler ancak diger bireylerle dayanışma içinde bu demokratik  haklarını genişletebilemektir. Bu da demokrasinin bir gereğidir. Yani adelete inanmıyorsanız, hak hukuk kavramlarında her vatandaşa karşı tutumunuz aynı değilse bu da demokrasiye uyan bir iş değildir. Herkesin tüm haklarının, özgürlüklerinin kullanaılabildği bir ülkede hep beraber yaşamak dileğiyle tüm insanlığa sağlık ve başarılar, özgürlükler içinde yaşamlar dilerim.

YORUM EKLE