Adalet ve Demokrasi

Ne seçimmiş arkadaş ? Say say bitmiyor. Sağdan sayıyorlar aynı sonuç. Soldan, alttan üstten sayıyorlar gene aynı sonuç. İtirazların sonu gelmiyor. Biri bitiyor diğeri başlıyor. Sonunun ne olacağını kimse bilmiyor. İktidar taraflarının kazandığı sandıklar hiç sayılmıyor. Oralara yapılan itirazlar anında reddediliyor. Kendilerinin kazandıkları sandıklarda bir oyla seçimi kazananlar var. Ama İstanbul’da 13 binden fazla farkla kazanan adayın mazbatasını vermiyorlar.

Sağdan say, Soldan say gene say hep say.

Olacak şey değil.

Milli iradeyi ağızlarından düşürmeyenler bu kadar farka rağmen kazanaın hakkını vermiyorlar.

Demokrasi olmayan yerde hukuk olmaz.

Hukuk olmadan demokrasi zaten olmaz.

Son yıllarda iktidarda bulunanlar hukuka olduğu gibi her yönde baskı kurarak ülkeyi yönetmeye çalışıyorlar. Halkın sesini verdiği  oylarlar yansıtır. Seçimlerin onuru halkın demokrasi ve denetim ağırlığıla belli olur. Toplumsal ahlakı üstün tutmak için seçimlere ve seçim sonuçlarına gereken özen gösterilmelidir. Tarafsızlık adına yapılan ayrımcılıklar kişilerin taşıdığı sıfata yakışmalıdır.

Tarafsızlık adına belirgin ayrılıkların ayırımcı söz ve davranışlar hiç kimseye yakışmaz.

Daha çok ilgi,topluma daha çok saygı, toplumsal barışı desteklemek, buna göre davranmak gerekiyor. Ne yazık ki kimilerimiz özensiz davranışları ve kara dilleriyle ünvanlarına yakışmadıklarının kanıtlarını sıralıyor. Özellikle seçim konuşmaları hiç yakışmıyor. Sözlerimize, dilimize özen göstermek hepimizin duyarlılk göstermesi gereken konuların başında yer almalıdır. Herbirimizin turttaşımız olduğunu unutmamamız gerekiyor. Seçimler birer siyasal sınavdır. Sonuçlar sürüncemeye bırakılmayacak kadar kendimiz ve geleceğimiz için önemli sınavlardır. Toplumsal barışa, ulusal dayanışmaya, hukuk adalete ve en önemlisi insanlığa, adalete, ahlaka, yurtseverliğe gereken önemi vererek geleceğe koşmalıyız. 

Sonuçlara baktığımızda büyük şehirlerde halk ideolojik saplantılarından kurtulmuş gözüküyor. Bu durum diğer şehirlerdede kendisini gösterecektir. Tüm siyasal partilerimiz iyi bilmelidirk idin meshep, etnik kimlik ideolojki toplumun ancak alyapısını oluşturmaktadır. Ülkemizdeki insanlarımızın siyasetin amacı bu farklılıklara vurgu yaparak kamu hizmetlerinin kalitesini ve verimliliğini arttırmya çalışmaktır Kalkınmayı desteklemek, yolsuzlukları önlemek, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim sergilemektir. İşte o zaman adelet ve demokrasi ülkemize yerleşerek haksızlıkların önüne geçmekte yardımcı olacaktır. Bu isteklerimizn gerçekleşmesi için çaba göstermeliyiz.Hepinize sağlıklar dilerim.

YORUM EKLE