Avrupa Birliği'ne üye devletler tarafından onaylanan Stratejik Pusula Avrupa'daki yeni gerçekleri yansıtıyor denilmekte

GEÇEN HAFTANIN NOTLARI: Stratejik Pusula somut eylemler ve detaylı bir takvim içeren bir eylem kılavuzu niteliği taşıyor ve şu dört unsurdan oluşuyor:

1- Harekete geç: Birliğin krizler karşısında daha hızlı ve kararlı hareket etmesi

2- Güvenliği sağla: Vatandaşların hızla değişen tehditlere karşı korunması

3- Yatırım yap: Kabiliyet ve teknolojilere daha fazla ve akılcı yatırım yapılması

4- Ortaklık kur: Ortaklarla işbirliğinin müşterek hedefler doğrultusunda güçlendirilmesi


"Ayrıca farklı operasyonel senaryolarda ve krizlerin farklı aşamalarında konuşlandırılmak üzere 5 bin askerden oluşan Hızlı İntikal Kapasitesi’nin oluşturulması Stratejik Pusula’da yer alıyor.


Hazırlık düzeyinin tatbikatlarla artırılması ile Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası (OGSP) kapsamında tam donanımlı 200 sivil uzmanın 30 gün içerisinde kriz bölgelerinde görevlendirilebilecek kapasiteye 2023 ortasına kadar erişilmesi öne çıkan diğer yenilikler arasında.


Belgede, askeri hareketliliğin artırılması ve OGSP misyon ve harekatlarının daha esnek hale getirilmesinden hibrit ve siber tehditlere karşı koordineli araçlar geliştirilmesine, ortak kabiliyetlere yatırımların teşvik edilmesi için KDV muafiyetinden benzer düşünen ülkeler ve ortaklarla işbirliğinin güçlendirilmesine uzanan pek çok eylem ortaya koyuluyor."

*** 

Brüksel ilk kez hem AB Liderler Zirvesi hem NATO Zirvesi hem de G7'ye ev sahipliği yapıyor.

AB-ABD ortak açıklaması özeti

• Atlantik'in iki yakasındaki demokrasilerin korunması
• Enerji
• Ukrayna'ya insani yardım
konuları öne çıkıyor.

ABD vereceği destekle Avrupa'nın Rusya'ya enerji bağımlılığını kırmaya çalışıyor.Batı dünyasının yeniden güçlenme ve birlik olma hamlesinin net bir dışa vurumu. ABD ve AB arasında yenilenmekte olan "Transatlantik ortaklık" önemli.