Yurtdışı Borçlanmasında SSK Avantajı

Değerli okurlar,hak hukuken korunan menfaat demektir. Hiç şüpesiz sosyal haklar, sosyal devlet olmanın  en önemli unsurudur. Aynı zamanda sosyal haklar; sosyal hukuk devleti kapsamında toplumsal eşitlik amacına yönelmiş haklar olarak tanımlanabilir. Çalışma hakkı ve özgürlüğüyle beraber sosyal güvenlik hakkı sosyal haklarımızın en temel taşıdır.

Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK)  hizmet dökümünün ne olduğunu hatırlayacak olursak;. SGK hizmet dökümü işlemi, bu üç kurum için de aynı şekilde işleyen bir uygulamadır. SGK hizmet dökümü, çalıştığınız süreç boyunca yapmış olduğunuz hizmet süresinin ve çalışma bilgilerinizin kronolojik olarak düzenlendiği bir uygulamadır.

S0SYAL SİGORTALAR KURUMU AVANTAJI

Sanıyorum konuya en fazla karşılaştığım birkaç  soruyla başlamak konuyu açıklığa kavuşturmak bağlamında daha faydalı olacak. İngiltere’de yaşayan gurbetçi vatandaşlarımız Sosyal Sigortalar Kurumun 'dan mı (yeni adıyla 4a sistemi)  yurtdışı hizmet borçlanması yapmalı? Yoksa Bağ-Kur’dan(yeni adıyla 4b sistemi) mı borçlanmalı? Başka bir ifade ile; Yurtdışı borçlanması SSK’dan mı yoksa Bağ-Kur’dan mı yapıldığında daha avantajlıdır? Hemen belirtmek gerekirse SSK’nın emeklilik şartları ile Bağ Kur’un emeklilik şartları kanuna göre birbirinden farklı kurallara tabidir. 

 *SSK’nın emeklilik şartları  ile Bağ-Kur’un emeklilik şartları birbirinden farklı olup; Bağ-Kur’dan örneğin kadın çalışanlar için  7 bin 200 gün üzerinden,SSK’ya 5 bin gün üzerinden borçlanılabilir.*Bağ Kur’dan 7 bin 200 gün üzerinden emekli olacak bir kişinin en düşük seviyeden emekli olunması halinde  Türkiye’de yaklaşık  850 lira civarında emeklilik maaşı almaya kanunen hakkı olacaktır. 

*İngiltere’de yaşayan gurbetçi vatandaşlarımızın Türkiye’de sigorta girişi yoksa yani Türkiye’de sigortalı olarak hiç çalışmadıysa ,yurtdışı sürelerini Bağ-Kur’da yapmak durumunda kalacaktır. Ancak Türkiye’de sigorta girişi varsa SSK’ya yurtdışı borçlanması yapabilir. 

Son dönemlerde Torba Yasa ile birlikte Türkiye ile Sosyal Güvenlik Sözleşmesi imzalamış olan 18 ülkedeki sigorta başlangıçlarının Türkiye’de de artık sigorta girişi olarak kabul edilmesine karar verilmiştir.   Torba Yasanın getirdiği bu avantajla  artık daha az para ödeme ve daha erken yaşta emekli olma imkanı getirilmiştir denilebilir. Ancak Türkiye’de hiç sigorta başlangıcı olmayan vatandaşlarımız  Bağ-Kur’da yeni adıyla 4/b kapsamında değerlendirilmeye devam ediliyor. 

Değerli okurlar bu haftalık ta bu kadar, unutmayalım haklarımız menfaatlerimizin güvencesidir. Hepinize haktan ve hukuktan yana herşeyden önemlisi adelletten yana  barış dolu bir yeni yıl  diliyorum.

YORUM EKLE