Yeni eğitim ve öğretim yılı

Yeni eğitim ve öğretim yılı başladı. Resmi ve özel okullarda 18 milyon öğrenci ve tam bir milyon öğretmen ders başı yaptı. Onlara sağlıklı ve başarılarla dolu yeni eğitim ve öğretim yılları dilerim. Yurdumuzda eğitim ve öğretimin geldiği noktayı hepimiz biliyoruz. Her kurumda olduğu gibi bu güzide kurumlarımızda da yozlaşmalar son haddinde. Eğitim dediğimiz olgu sadece okullarda değil ailede başlar ve yaşam boyu devam eden bir yoldur. Bilgidir, görgüdür, sorgulamadır, araştırıp incelemedir.

***

Çocuklarımız neden sosyal medya bağımlısı?

Neden çok yalan söylüyor?

Neden kopya çekiyorlar ve yalan söylüyorlar?

Gençlerimiz neden öz güvenlerini yitiryorlar?

Okullarda ve çevrelerinde neden mutsuz bu gençlerimiz?

Bunların sebeplerini araştırıp inceliyor muyuz?

Aslında eğitim insanın kendisini tanıması ve zihinlerin özgürleşmesine katkıda bulunmaktır.

Eğitim aslında insanın kafasındaki sınırlamalardan kurtulması olmalıdır.

İnsanların 4 temel ihtiyacı vardır.

Kendi kararlarını kendisinin vermesi.

İlişki kurmadır.

Aslında eğitim ezberleme değildir.

Şöyle bir baktığımızda öğrencilerimizin okullarda mutsuz olduklarını gösteriyor. Çünkü okullarda otorite, evlerde ise korkuya dayalı bir otorite ilişkisi var.

Okullarda öğretmenin söylediklerini aynen uygulama bir otoritedir.

Aslında öğrenciler okullarda beraber öğreniyoruz duygusuna kapılmalıdır. Bu ise sevgi ilişkisidir. Çocuklar evlerde ve okullarda kandi kararlarını kendileri vermelidir. Bunun için sevmenin eğitimi temel taşı yapabilmedir. İnsanlar yapabildikleri şeyleri severler. Bizde ise dersler sadece bilgi aktarmaya dayalı bir sistemdir.

Müfredatımız bilmek üzerine kurulu. Aslında anlama ve beceri üstüne kurulmalıdır.

Sadece merak keşfetme ve tartışma , soru çözme değil sorun çözme üzerine bir sistem kurmalıyız.

Çocuklarımızla oyun oynamalıyız. Bizler aileler, anne ve babalar çocuklarla oyun oynamıyorlar sadece onları oynatıyorlar. Bu da olumsuzlukların başıda geliyor.

Çocuklar özgüvenlerini geliştiremiyorlar. Kendilerini değersiz hissediyorlar.

Bir çocuk için duyguları yönetmek, hayal kurmak, keşfetmek hayati önem taşımaktadır.

Birde özgüven çok önemlidir eğitimde çocuklarda.

Yani eğitim saldım çayıra mevlam kayıra değildir.

Başlı başına bir olgudur. Ama doğru eğitim herşeyin başında gelir. Doğru eğitim ve öğretim için anne baba ve okullardaki verilen eğitim çocukların gelişmesi, araştırıcı, soruşturucu, sonuçlarını irdeleyici kavramların tamamıdır.

Bütün çocuklarımızın, öğretmenlerimizin aileleri, anne ve babalarınyeni öğretim ve eğitim yılında başarılı ve sağlıklı olmalarını dilerim.

YORUM EKLE