Avrupalı Türk Markalar Birliği Başkanı Vehbi Keleş ve Türk Dünyası Tarım Birliği Başkanı Doğan Başaran, Londra'da bir araya geldi.ATMB Başkanı Vehbi Keleş ile Türk Dünyası Tarım Birliği Başkanı Doğan Başaran’ın, Londra'daki görüşmesinde tarımın geleceği ve bu alandaki stratejik işbirlikleri ele alındı.Pandemi, Brexit ve çeşitli uluslararası krizler nedeniyle gıda güvenliği ve tarımın her zamankinden daha fazla ön plana çıktığını belirten ATMB Başkanı Vehbi Keleş,  Türk Dünyası Tarım Birliği'nin önemine işarete etti.Avrupalı Türk Markalar Birliği Başkanı Keleş, tarım arazilerinin korunmasının büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Verimli tarlaların korunması, hem gıda güvenliğini sağlamak hem de kırsal alanların sürdürülebilirliğini korumak adına büyük önem taşımaktadır " dedi.Tarım arazilerinin korunması gerektiğine inandığını belirten Keleş "Verimli tarlaların korunması, hem gıda güvenliğini sağlamak hem de kırsal alanların sürdürülebilirliğini korumak adına büyük önem taşımaktadır. Maalesef, birçok yerde verimli tarlaların yerini binalar ve yapılaşma almış durumda. Bu durum, kırsal alanların ekosistemini olumsuz etkilerken, tarımsal üretim kapasitemizi de düşürmektedir." dedi.

Görüşmenin ana konularından birinin, tarım arazilerinin korunması ve tarımın sürdürülebilir bir şekilde devam ettirilmesi olduğunu belirten Keleş, küçük ölçekli çiftlik sahiplerinin desteklenmesinin tarım politikalarının önemli bir parçası olması gerektiğini ifade etti. "Küçük ölçekli çiftlik sahipleri, yani 'küçük holding' olarak adlandırdığımız çiftçiler, ekonomik krizlerden en fazla etkilenen kesimlerden biridir. Bu nedenle, küçük çiftlik sahiplerinin desteklenmesi ve ekonomik olarak güçlendirilmesi, genel tarım politikamızın önemli bir parçasını oluşturmalıdır," diye ekledi.

Keleş, toplantının amacının tarımın geleceğini ve bu alanda atılacak adımları konuşmak olduğunu vurgulayarak, "İnanıyorum ki, ortak çabalarımız ve iş birliğimizle, tarım sektöründe büyük ilerlemeler kaydedebiliriz. Türk Dünyası Tarım Birliği'nin değerli başkanı Doğan Başaran Bey ile yapacağımız bu görüşmenin, gelecekteki projelerimize ve tarım politikalarımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum," dedi.

Doğan Başaran ise Avrupalı Türk Markaları Birliği’nin Birleşik Krallık'taki güçlü ağına dikkat çekerek, "Türk Dünyası Tarım Birliği’nin 180 milyonluk Türk devletlerindeki tarımsal üretim gücüyle, gıda ürünlerini ulaştırmak ve Türk Dünyasındaki iş insanlarını Birleşik Krallık'ta yatırım girişimlerine rehberlik etmek öncelikli gündemler olarak görüşüldü," dedi. Başaran, Birleşik Krallığın 856 milyar dolarlık ihracat ve 896 milyar dolarlık ithalat pazarının Türk dünyası için özellikle Brexit sonrası önemli fırsatlar sunduğunu belirtti.

ATMB HAKKINDA?

Avrupalı Türk Markalar Birliği ; Kıta Avrupası ve Birleşik Krallık ülkelerini kapsayan iş dünyası birliği olarak 2014 yılında kuruldu. ATMB, Türk markalarının Avrupa’da daha fazla bilinirliğe ve tanınırlığa sahip olmalarına yardımcı olmak için çeşitli işbirliği projeleri yürütmekte ve Türk markalarının Avrupa’da daha fazla satış yapabilmeleri için ticari işbirliği fırsatları sunmaktadır. Bu sayede, Türk markaları Avrupa’da daha güçlü bir şekilde temsil edilebilmekte ve uluslararası ticarette daha rekabetçi hale gelebilmektedirler.

Trump'a suikast girişimi şüphelisi Crooks ile ilgili soruşturma sürüyor Trump'a suikast girişimi şüphelisi Crooks ile ilgili soruşturma sürüyor

TÜRK DÜNYASI TARIM BİRLİĞİ NEDİR?

Türk coğrafyasının geniş ve zengin tarımsal potansiyelini küresel bir güç haline getirmeyi amaçlayan Türk Dünyası Tarım Birliği'nde Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan kurucu üye ülkeler olurken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Macaristan, Türkmenistan ve gözlemci üye ülkeler olarak yer alıyor.

180 milyonluk genç nüfusa sahip Türk devletlerini bir araya getiren bu girişim, tarımsal işbirliğini güçlendirerek bölgesel ekonomik kalkınmayı hızlandırmayı hedefliyor. Türk Dünyası Tarım Birliği, üye ülkeler arasındaki tarımsal ihracatı artırma, sürdürülebilir tarım uygulamalarını teşvik etme, küresel zorluklara karşı dayanıklı tarım sistemleri oluşturma ve tarımdaki önemli sorunlara çözüm odaklı yaklaşımlar geliştirmek gibi önemli hedeflere sahip.

Editör: Avrupa Gazete