Vefat Halinde Yakınlarınn Sosyal Güvenlik Hakkı

Değerli  Okurlar, Hukuk toplumsal yaşamı düzenleyen kurallarının bütünüdür. Aynı zamanda  toplumlarda insanların haklarını buna bağlı olarak ta menfaatlerini  korumalarının en sağlıklı yolu hukuka sahip çıkmaktır. Kişiler hayatları boyunca çeşitli problemlerle karşılaşır. Hiç şüpesiz önemli problemlerden biri de ‘’hukuk problemleri’’ dir. Günümüzde ülkelerarası yaşamın gelişmesi yeni hukuki sorunlarıda beraberinde getirmiştir. Amacımız mümkün olduğu kadar sizlerin  hukuki problemlerinizin çözümünde hukuki yolları göstermek ve bir nebzede olsa  katkıda bulunmaktır. 

Yaşlılık aylığı veya başka ifade ile  emekli maaşları yıllarca kişilerin çalışmaları sonucu hak ettikleri bir sosyal haktır. Elbetteki  sadece kişilerin  kendileri için değil, ailesi için de yaşama devam etmesi için devlet tarafından verilen maddi bir destektir. Bu haftaki hukuk köşemizde sigortalı kişinin vefatı  halinde yakınları için ödenen ölüm aylığı  konusunu sizlerle paylaşacağım.Bu konunun Gurbetçi vatandaşlarımız tarafından sorulan bir konu olması nedeni ile  de önemli olduğunu düşünüyorum. 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası  Kanunun yürürlük tarihinden önce veya bu kanunun yürürlük tarihinden sonra çalışmaya başlayanlar için ölüm aylığı bağlanma şartlarına kısaca açıklayacak olursak; 

*ölüm halinde sigortalıdan dolayı kurumun ölen kişinin yakınlarına  maaş bağlayabilmesi için öncelikle yakınlarının Sosyal Güvenlik Kurumuna yazılı başvuru yapması gerekir. 

*yeni düzenlemeye göre 4/b ve 4/c sigortalıları için 1800 prim ödeme gün sayısı,

* 4/a sigortalıları için ise  5 yıldan beri sigortalılık süresi ve 900 gün prim ödeme gün sayısı yasal şarttır. 

Kimler bu haktan yararlanabilir;

*Medeni Kanunumuza göre evlilik bağı devam eden eş,  

Çocuklar açısından bakacak olursak; 

*18 yaşına kadar  kadar herhangi bir şart yok,  çocuklar kural olarak bu haktan yararlanabilirler.   

*Lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması halinde 25 yaşına kadar  yararlanabilirler. 

* Yaşları ne olursa olsun evli olmayan, evli olmakla beraber sonradan boşanan veya dul kalan kızlarının her biri yine ölüm aylığı hakkından yararlanabilirler.  Ancak bunun için hak sahibi kişinin sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi bir işte çalışmaması ve bu kuruluşlardan bir gelirinin olmaması gerekir. 

- Hak sahibi eş ve çocuklardan artan hisse bulunması halinde; anne veya baba başka bir sosyal kuruluştan yardım almaması şartı ile ölüm aylığı hakkından  yararlanabilirler. 

Çalışrken vefat eden sigortalının hak sahipleri ölüm aylığı hakkından yararlanmak istediklerinde; sigortalının en son çalıştığı iş yerinin bağlı olduğu Sigorta Müdürlüğü’ne başvuruda bulunmaları gerekir.  

Değerli okurlar, bu haftalıkta bu kadar. Unutmayınız her hak bir taleple başlar, hepinize haktan ve hukuktan yana barış dolu bir hafta diliyorum.

 

 

 
YORUM EKLE