Türk Hukukunda Tanıma ve Tenfiz 1

Degerli okurlar, hukukun hayatımızdaki önemini sanıyorum anlatmaya gerek yoktur.  Hukuk kurallarının ne kadar çok farkında olursak karşımıza çıkan hukuk problemlerini çözmemizde bizler için bir o kadar kolay olur. Hiç şüphesiz Ülkelerarası yaşamın gelişmesi yeni hukuki sorunlarıda beraberinde getirmiştir. Amacımız mümkün olduğu kadar sizlerin  hukuki problemlerinizin çözümünde hukuki yolları göstermek ve bir nebzede olsa  katkıda bulunmaktır.

Bu hafta da sizlerle, geçen aylarda üzerinde durduğum ülklerarası hukuk konusunda oldukça önemli olduğunu düşündüğüm,  tanıma ve tenfiz konusunda sıkca sorulan  birkaç konuyu paylaşmaya çalışacağım.

TANIMA ; yabancı bir mahkeme kararının tanınması, onun kesin hüküm kuvvetinin ülkeye de teşmili yani geçerli hale gelmesi anlamına gelir. 

TENFİZ ; yabancı bir mahkeme kararın tanınması, onun kendiliğinden ülkede icra edilir hale getirmez. Bir devletin yabancı bir kararın kesin hüküm kuvvetini tanıması başka bir durum, bu kararın ülkesinde icrasını kendi organları eliyle kabul etmesi başka bir durumdur. Kısaca tenfiz tanınan mahkeme kararının uygulamaya konulması yönünde bir karardır. 

Acaba Tanıma ve Tenfiz davası için hangi belgeler gereklidir? 

Yurt dışında hukuk davasına ilişkin alınmış bir mahkeme kararının Türkiye’de tanınması ve tenfizi davasını açmak ve sonuçlandırmak için bazı belgeleri Türkiye’deki mahkemeye sunmamız gereklidir.

MAHKEMEYE SUNULMASI GEREKEN BELGELER

Yurtdışında alınmış olan mahkeme kararının aslı veya kararı veren mahkeme tarafından onaylanmış örneği (belge üzerinde kesinlikle resmi makam tarafından vurulmuş ıslak imza veya mühür bulunmalıdır.) 

Alınan mahkeme kararının kesinleştiğinin gösterir ibare (belge üzerinde bu mahkeme kararı şu tarihte kesinleşmiştir şeklinde bir beyan mutlaka bulunmalıdır.)

Mahkeme kararına eklenecek Apostille Şerhi (kararı veren mahkeme veya yetkili noter tarafından mahkeme kararının ön yüzüne  veya arka yüzüne  eklenecek bir mühür veya bilgi notu bulunmalıdır). Uluslararası sözleşmeler gereğince bazı ülkelerden apostille şerhi istenmez

Alınan mahkeme kararının yeminli bir tercüman veya Türk konsolosluğu tarafından Türkçe’ye çevrilmesi ve onaylanması gerekmektedir. 

 

Bu belgelere ek olarak bir avukat aracılığıyla yürütülecek işlemlerde konsolosluktan alınacak resmi dava  vekaletnamesi gereklidir. Hemen küçük bir ayrıntıyı belirtelim ;mahkeme kararı boşanma davasına ilişkin ise vekelatnamenin mutlaka boşanma vekaletnamesi olması gerekir.  Resimli ve içeriğinde “yurtdışında verilmiş mahkeme kararlarının tanınması ve tenfzi davası açmaya yetkili” ibaresi mutlaka bulunmalıdır. Ayrıca geçerli nüfus cüzdanı ve ''aslı gibidir'' şeklindeki ibarenin bulunduğu  pasaport fotokopisi dosyaya ekli olmalıdır. 

Değerli okurlar, bu haftalıkta bu kadar, unutmayalım haklarımız menfaatlerimizin güvencesidir. Hepinize haktan ve hukuktan yana herşeyden önemlisi adaletten yana  barış dolu bir hafta diliyorum.

YORUM EKLE