Turizmle ilgili bugüne kadar yazdığımız yazılarda bu sezonun iyi geçeceğine değinmiş Yüzler gülüyor demiş, önceki yazılarımızda belirtmiştik

Turizmle ilgili bugüne kadar yazdığımız yazılarda bu sezonun iyi geçeceğine değinmiş “Yüzler gülüyor” demiştik. Şu an bu görüşümüzün tam tersi yaşanıyor. Turizmde yüzler gülmediği gibi endişe de artıyor. Turizm Sezonu En Yüksek Sezonda Durgunluğa Girdi: Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA)’nın İşleyişi Sorgulanıyor! Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Toplanan Paraları Nerelere Nasıl Harcıyor? Turizm Sezonu En Yüksek Sezonda Durgunluğa Girdi.  Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), 15 Temmuz 2019 tarihinde kuruldu. Ancak, ajansın işleyişi ve etkinliği 2024 yılında ciddi şekilde sorgulanmaya başlandı. Turizm sektöründe yaşanan durgunluk, ajansın hedeflerini gerçekleştiremediğine dair endişeleri artırıyor.

Türkiye’de spor ve sağlık turizmi gelişiyTGA’nın, Türkiye’nin iç ve dış turizm pazarında bir marka ve cazibe merkezi haline gelmesi, doğal ve kültürel mirasların tanıtılması ve geliştirilmesi gibi hedeflerle yola çıktığı biliniyor. Ajansın, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın belirlediği turizm strateji ve politikaları doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmesi bekleniyordu. Ancak, mevcut durgunluk ve beklentilerin karşılanamaması, ajansın etkinliği konusunda soru işaretleri oluşturuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı olan TGA, özel hukuk hükümlerine tabi tutulmakta ve Yönetim Kurulu, İcra Kurulu ve Danışma Kurulu gibi organlarla yönetilmektedir. Yönetim Kurulu, T.C. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı başkanlığında 18 kişiden oluşurken, İcra Kurulu ise 5 kişilik bir ekipten oluşmaktadır.

Ajansın kuruluş amacına uygun olarak, Türkiye’nin uluslararası pazarda hedeflediği konumu kazanmasına katkıda bulunmak, turist sayısını ve karlılığını artırmak gibi hedeflere ulaşma konusunda ne kadar başarılı olduğu tartışılıyor. Turizm sektöründeki durgunluk ve bu hedeflere ulaşılamaması, TGA’nın işleyişinin ve etkinliğinin sorgulanmasına neden oluyor.

Caria Holidays Antalya Turizm Fuarı

2024 yılı itibarıyla, TGA’nın belirlediği hedeflere ne ölçüde ulaştığı ve Türkiye turizmine nasıl katkıda bulunduğu konusunda daha fazla şeffaflık ve hesap verebilirlik talep ediliyor. Turizmciler ve sektör paydaşları, ajansın daha etkili ve somut sonuçlar üretmesini bekliyor. Turizm sezonunun en yüksek döneminde yaşanan durgunluk, TGA’nın işleyişinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini gösteriyor.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), turizm sektöründen aldığı “turizm payları”nın yanı sıra Hazine’den de devlet yardımı alıyor. Turizm Databank’ın Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan derlediği verilere göre, TGA’nın Hazine’den aldığı devlet yardımları 2024 yılının ilk 4 ayında %48 artarak 1.36 milyar TL’ye çıktı. Ayrıca, TGA’nın sektörden aldığı “Turizm Payı” miktarı da %154 artarak 1.05 milyar TL’ye ulaştı.

Turizmdatabank’ın Hazine’den derlediği verilere göre, Turizm Geliştirme Ajansı TGA’nın turizm sektöründen aldığı Turizm Payı miktarı 2024 yılı 5 aylık dönemde % 115 artarak 1,25 milyar TL oldu. Bunun 66 milyar TL’si vergi olarak devlete giderken kalanı TGA’ya aktarıldı.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA)’nın web sitesini incelediğimizde, ajansın her ay nereye ne kadar para harcadığını açık kaynak olarak göremedik. Ancak, Basın Odası sekmesi altında yer alan Medya Yansımaları raporlarını incelediğimizde, 2024 Nisan ayında Türkiye’nin dünyanın her yanında basında haber olduğunu gördük. Nisan Medya Yansımaları raporu 600 sayfadan oluşuyor.

Faaliyetler sekmesi altında yer alan aylık raporlar kısmında incelediğimiz Mayıs ayı raporu verilerine göre, Basın Yansıma Erişimi: 190.3 milyar, Influencer Yansıma Erişimi: 150.6 milyon olarak belirtilmiş. Bu veriler oldukça yüksek rakamlar gibi görünse de, tanıtımda önemli olan süreklilik ve kalıcılıktır.

Ajansın faaliyetlerinin finansal şeffaflığı konusunda yeterli bilgiye ulaşamamak, turizm sektöründe endişeleri artırıyor. Turizm sezonunun en yüksek döneminde yaşanan durgunluk ve bu tür belirsizlikler, TGA’nın işleyişinin ve etkinliğinin sorgulanmasına neden oluyor. Turizmciler, ajansın daha şeffaf ve hesap verebilir olmasını, harcamaların detaylı bir şekilde açıklanmasını talep ediyor.

TGA’nın belirlediği hedeflere ne ölçüde ulaştığı ve Türkiye turizmine nasıl katkıda bulunduğu konusunda daha fazla bilgiye ihtiyaç var. Ajansın, Türkiye’nin uluslararası pazarda hedeflediği konumu kazanmasına katkıda bulunmak için ne kadar başarılı olduğu, turizm sektöründeki paydaşlar tarafından dikkatle izleniyor. Bu noktada, harcamaların ve faaliyetlerin detaylı bir şekilde raporlanması, ajansın güvenilirliği açısından büyük önem taşıyor.