TANIMA VE TENFİZ YENİ YASAL DÜZENLEME(2)

Geçen haftaki hukuk köşemizde belirtiğim üzere; ülkelerarası hukuk kurallarına göre; bir mahkeme kararı veya bir resmi belge yasal sonuçlarıyla birlikte ancak verildiği ülke sınırları içerisinde geçerlidir ve ancak ilgili ülke sınırları içerisinde hüküm ifade eder. Ülkelerarası yaşamın hızla geliştiği günümüzde, devletler, diğer devletlerin vermiş olduğu mahkeme kararlarının kendi ülkelerinde uygulanabilmesini kabul etmişlerdir, ancak bunu belirli hukuk kurallarına bağlamışlardır. Bu hafta sizlerle tanıma ve tenfiz konusunda, boşanmaya ilişkin davalarda  son dönemlerde Türkiye’de yasallaşan değişiklikle ilgili olarak, uygulamaya yönelik ayrıntıları paylaşmak  istiyorum. 

BİRLİKTE BAŞVURU ZORUNLULUĞU

Yurt dışında boşanan vatandaşların, durumunun Türkiye’de nüfus kütüklerine tescil edilebilmesi için, Türkiye’de nüfus müdürlüklerine, yurtdışında ise konsolosluklara birlikte başvurmaları gerekli olacak. Başvuru kapsamında yurt dışındaki mahkemelerin verdiği boşanma kararı Türkiye’de nüfus kütüğüne tescil edilecek, başvurunun kabul edilmesi halinde nüfus kütüklerindeki medeni hal durumunda değişiklik yapılacak ve kütükteki ’evli’  ibaresi boşanmış olarak değiştirilecektir. Bu yeni yasal düzenlemelerin sadece boşanma kararlarını kapsadığını belirtmekte fayda var. Genel olarak boşanma kararlarının akabinde yurt dışında  karara bağlanan velayet, mal paylaşımı ve maddi-manevi tazminat gibi diğer kararlarda ise yürürlükteki tanıma – tenfiz davalarının usule uygun bir şekilde açılması ve yürütülmesi gerekli olacak.

Son olarak belirtmekte fayda var, yasa değişikliği Resmi Gazete’de yayınlanıp yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Ancak  nüfus müdürlüklerine bu yönde verilecek ‘etkinlik çalışmaları’ halen devam ettiğinden,  bu yasa değişikliğinin henüz nüfus müdürlüklerinde uygulamasına geçilemedi. En kısa zamanda bu çalışmaların tamamlanması bekleniyor. Haftaya başka bir konuda görüşmek üzere,  bütün okurlarımıza haktan ve hukuktan yana, barış dolu bir hafta diliyorum. 

 
YORUM EKLE