TANIMA VE TENFİZ

YENİ YASAL DÜZENLEME

Değerli okurlar, bazen hukuk öyle karışık gözükür ki, okumaktan dahi korkarız. Ancak ne kadar çok hukuk konularına aşina olursak,  karşılaştığımız hukuk sorunlarını çözmemizde bir o kadar kolay olur. Ülkelerarası yaşamın gelişmesi yeni hukuk sorunlarınıda beraberinde getirmiştir. Amacımız mümkün olduğu kadar sizlerin  hukuksal problemlerinizin çözümünde hukuki yolları göstermek ve bir nebzede olsa  katkıda bulunmaktır. Ülkelerarası hukuk kurallarına göre ; bir mahkeme kararı veya bir resmi belge yasal sonuçlarıyla birlikte ancak verildiği ülke sınırları içerisinde geçerlidir ve ancak ilgili ülke sınırları içerisinde hüküm ifade eder. Ülkelerarası yaşamın hızla geliştiği günümüzde, devletler, diğer devletlerin vermiş olduğu mahkeme kararlarının kendi ülkelerinde uygulanabilmesini kabul etmişlerdir ve  bunuda birtakım yasal şartlara bağlamışlardır. Bu hafta sizlerle, Milletlerarası Özel hukuk alanında  oldukça önemli olduğunu düşündüğüm,  tanıma ve tenfiz konusunda son dönemlerde yasallaşan önemli bir değişikliği paylaşmak istiyorum. 

Öncelikle belirtmek gerekirse, Tanıma ve Tenfisz konusunda en önemli nokta, Türkiye Cumhuriyeti ile mahkeme kararının verildiği yabancı devlet arasında karşılık esasına dayanan bir anlaşmanın bulunması şartıdır. İlamların yani mahkeme kararlarının karşılıklı olarak tanıma ve tenfizine ilişkin bir anlaşma varsa, tanıma ve tenfiz bu anlaşmanın tanıdığı imkanlar içerisinde geçerli olacaktır. Yurt dışında mahkemelerin vermiş olduğu boşanma kararı sadece davanın açıldığı ülkede geçerlidir. Bu sebeple Yurt dışında mahkeme kararı ile boşanmış kişiler Türkiye’de evli olarak gözükmeye devam ederler.  Bu durum Türkiye’de miras davalarına,  mal paylaşımına yeniden evlenme gibi önemli konularda hukuksal sorunlar yaşanmasına sebep olur. Bugüne kadar ki yasal düzenlemeye göre; Tanıma ve Tenfiz davalarında yasal olarak  duruşma yapılması gereklidir , yani bu davada evrak üzerinden karar verilmesi mümkün değildi.

Yeni düzenlemeye göre, Yurt dışında mahkeme kararı ile boşanan Türk vatandaşları, tanıma ve tenfiz davası açmalarına gerek kalmaksızın taraflar birlikte başvurarak nüfus kütüğüne tescil yaptırmaları halinde, Türkiye’de boşanmış kabul edilecek. Kanunda ki yeni değişikliğe göre, yurt dışında ki  mahkemlerde evlilikleri sona erdirilen Türk vatandaşlarına ilişkin boşanma kararları, tarafların birlikte veya vekilleri aracılığıyla başvurmaları halinde, mahkeme kararına gerek kalmaksızın Türkiye yetkili makamları tarafından da doğrudan tanınacak. Değerli okurlar, gelecek hafta bu konunun diğer  ayrıntılarını sizlerle paylaşacağım. Bütün okurlarımıza haktan ve hukuktan hepsinden önemlisi adaletten yana barış dolu bir hafta diliyorum. 

 
YORUM EKLE