AVRUPA AJANSI (AVA) AVRUPA GAZETESİ/İNGİLTERE-Kazakistan El Farabi Kazak Ulusal Üniversitesi'nin 90. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, "Sürdürülebilir Kalkınma için Uluslararası Gazetecilik Öğretim Modelleri" (MTIJ) Uluslararası Bilimsel ve Uygulamalı Konferansı bu yıl sekizinci kez düzenlendi. UNESCO Gazetecilik ve İletişim Kürsüsü tarafından, Almatı'daki UNESCO Bölge Ofisi'nin desteğiyle Uluslararası Farabi Forumu çerçevesinde düzenlenen konferans, sürdürülebilir kalkınma için bir araç olarak uluslararası gazeteciliğin potansiyelini keşfetmeyi amaçladı.Kazakistan'da medya okuryazarlığının düzeyi ilgi çeken bir konu Bu nedenle, blog yazarları ve kamuoyu liderleri için tek tip etik ilkelerin getirilmesi gerekip gerekmediğini düşünmek yerinde olacak. Ayrıca, çevrimiçi tüketicilerin sosyal ağ algoritmaları konusundaki bilgi eksikliği de daha fazla araştırmaya değer bir konu. Ayrıca, yapay zekanın gazeteciliğe etkisi üzerinde daha fazla çalışılması gereken konu olarak karşımıza çıkıyor.

Kazakistan'da, ABD, İngiltere, Belçika, Polonya, Türkiye, Çin ve Rusya'dan bilim insanları ve kitle iletişim araştırmacılarının katıldığı bilimsel bir toplantı düzenlendi. Toplantının bölümlerinde yukarıda belirtilen konulara ilişkin tartışmalar yer aldı.

Journalism Education For Sustainable Development Is To Establish A National Education Platform At Universities

Konferansın açılışını yapan El Farabi Kazak Milli Üniversitesi'nin bilimsel ve yenilikçi faaliyetlerinden sorumlu rektör yardımcısı Jamila Aitzhanova, üniversitenin sürdürülebilir kalkınma alanındaki faaliyetleri hakkında şunları söyledi: "Üniversite bilim insanları 300'den fazla uluslararası bilimsel ve teknik program hayata geçirdi ve 90'ıncı yıl dönümü vesilesiyle Orta Asya'nın ilk Endüstri 4.0 modeli fabrikasının KazNU'da kurulması planlandı. Çin'nde uygulanıyor."

Journalism Education For Sustainable Development Is To Establish A National Education Platform 1

Gazetecilik Fakültesi Dekanı Temirgali Kopbaev, fakültede sürdürülebilir kalkınma alanında eğitimin durumunu anlatırken, Kazakistan'daki BM Bilgi Bürosu Başkanı, BM Küresel İletişim Departmanı Temsilcisi Vlastimil Samek, Kazak gazetecileri tebrik etti. 90. kuruluş yıldönümünü kutlayan ve üniversiteye BM Sürdürülebilir Kalkınma "Akademik etki" ödülü veren Ulusal Üniversite, UNAI Küresel Hub liderliğinin 10. yıldönümünü kutladı. "Sürdürülebilir kalkınma konusunda gazetecilik eğitimi konferansı sadece öğrenciler için değil aynı zamanda genel olarak gazeteciler için de faydalıdır" dedi.

Avrupa Media Group

Sürdürülebilir kalkınmanın hedeflerini doğru yorumlayan, objektif ve dikkatli bir şekilde bilgi sağlayan gazeteciler, herhangi bir ülkenin kalkınmasına ve vatandaşların iyilik arayışına katkıda bulunacaktır." diye konuştu. Toplantıda ilginç görüşler Almatı'daki UNESCO Bölge Ofisi'nin iletişim ve bilgi departmanı uzmanı Sergey Karpov, Bölge Ofisi adına Başkanın Uluslararası İletişimi Geliştirme Programı ile ortak faaliyeti için şükranlarını dile getirdi. 4.7., 16.10 sürdürülebilir kalkınma hedefleri, UNESCO seminer serisine odaklandı. Bu bağlamda, UNESCO'nun doğal afetler üzerine yoğun kursları, içinde bulunduğumuz sel, deprem ve yangın döneminde Kazakistan'ın kitle iletişim araçları için çok gerekli.

İngiltere Atatürkçü Düşünce Derneği'nde çifte bayram İngiltere Atatürkçü Düşünce Derneği'nde çifte bayram

 Nazia Zhoyamergen Kazaks Vatan Oz

Sergey Karpov, bu tür felaketleri öngörmek ve doğru kararları verebilmek için yapay zekayı yetkin bir şekilde kullanmak gerekiyor” dedi. Bölge ofisi uzmanı Sergey Karpov, konferansın ulusal eğitim platformlarının desteklenmesine katkısını vurguladı: "Başkanın daha önceki iki projesine dayanarak geliştirilen ulusal gazetecilik platformu Kırgızistan ve Tacikistan'da devam ediyor ve gelişiyor. Gelişmeleri kullanıyorlar. El-Farabi Kazak Ulusal Üniversitesi'nin UNESCO kaynakları" - dedi ve UNESCO gazetecilik eğitim dizisini tanıttı. Ayrıca UNESCO'nun Gazetecilik ve İletişim Kürsüsü tarafından geliştirilen iklim değişikliği, gazeteci güvenliği ve cinsiyet eşitliği konularındaki kursları da içermektedir.

Models Of Teaching International Journalism For Sustainable Development Vatan Oz

Kazakistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Almatı Temsilciliği Siyasi İşbirliği Dairesi Başkanı Almasha Arenova, milli eğitim ve bilimin amiral gemisi olan Kazak Ulusal Üniversitesi'ni 90 yıllık başarılarından dolayı kutladı ve şükranlarını dile getirdi. Ülke eğitiminin gelişimine katkılarından dolayı. Sürdürülebilir kalkınmanın temel unsurlarını sıralayarak iletişim ve eğitimin önemine değindi. Söz konusu konferansın gazetecilik eğitimindeki önemli konuların tartışılacağı, deneyim alışverişinde bulunulacağı, risklerin ve sorunların belirlenerek çözüm yollarının belirleneceği bir platform olduğunu kaydetti.

Mr. Yui Feng, Professor Of The School Of Journalism And New Media In China Naziya Bisenova

Yui Feng, Çin Gazetecilik ve Yeni Medya Okulu profesörü, Türk Gazeteciler Vakfı ve Dünya Yabancı Basın Birliği (WFPA) başkanı Nazia Zhoyamergen

 Nazia Zhoyamergen

Konferansın bilgi ortağı olan "Türkçe Konuşan Gazeteciler Vakfı", son 10 yılda Başkanla yakın işbirliği içinde birçok projeyi hayata geçirdi, Türk kitle iletişim araçlarında öğrencilerin staj yapmasını kolaylaştırdı. Vakfın başkanı Nazia Zhoyamergen, gelecekte ortak uluslararası projeler hakkında bilgi paylaşarak konferansa başarılar diledi.

El Farabi KazNU Ban Ki-moon Sürdürülebilir Kalkınma Enstitüsü müdürü Zhansaya Isaeva, konferansın ulusal üniversitenin 90. yıldönümü ve UNAI Küresel Merkezi'nin sürdürülebilir kalkınmaya yönelik "Akademik Etkisi"nin 10. yılı onuruna düzenlendiğini söyledi. . "Bugünkü diyalog çok yönlü, uluslararası düzeyde yürütülen gazetecilik görüşmeleri bu toplantının diplomatik niteliğini açıklığa kavuşturuyor" dedi.

Almatı Sivil İttifakı Başkanı ve Almatı Kamu Konseyi üyesi Kaiyrzhan Abdykhalykov, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada sivil toplumun katkısını vurguladı. "Blog yazarları ve kanaat önderleri, eğer binlerce takipçiye sahiplerse, bilgiyi yaymak için güçlü bir araç olabilirler. Bu nedenle, akademik toplulukla işbirliği içinde etik norm ve ilkelerin geliştirilmesi gerekmektedir" - dedi.

Farabi Kazakh National University, The International Scientific And Practical Conference %22Models Of Teaching International Journalism For Sustainable Development

Asya Medya ve Bilgi Merkezi temsilcisi Gulnar Asanbayeva, Kazakistan'da medya eğitimi teknolojilerinin geleceğini ve gazetecilikte yapay zeka kullanımını değerlendirdi. Uzmana göre Kazakistan'da medya okuryazarlığı en yüksek seviyeye 2021'de ulaştı. 2023'te göstergeler azaldı. İnsanların güvendiği ana bilgi kanalı televizyon kanalları. Sosyal ağlar arasında Instagram ve WhatsApp daha güvenilirdir; araştırmaya katılanların hiçbiri bilgilerin yanlış olduğunu söylememiştir. Elbette bu tehlikeli bir durumdur. İnsanlar sosyal ağ algoritmalarını, bilginin nasıl aktığını bilmiyor. Bu nedenle medya pedagojisinin güncellenmesi gerekmektedir. Uzman ayrıca yapay zeka okuryazarlığına da odaklandı. Bilgi almak için soruyu ne kadar iyi sorduğunuza bağlıdır. Nitekim günümüzde yapay zeka, bilgi toplamaktan içerik oluşturmaya kadar gazeteciler için en etkili araç haline geldi. Üretken modeller eğitim alanında da yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak kullanımı telif hakkı ve intihal, yasal çerçeve ve etik sorunlarına neden olmaktadır.

St. Petersburg Devlet Üniversitesi Gazetecilik ve Kitle İletişim Yüksek Okulu profesörü, siyaset bilimci Ilya Bykov, eğitimde yapay zeka teknolojileri üzerine araştırmalar sundu.

Konferansa özel olarak Çin'den gelen Xi'an Jiaotong Üniversitesi Yeni Medya Gazeteciliği Okulu'ndan Profesör Feng Wu, raporunu Çin'deki gazetecilik eğitiminin yeni durumuna dayandırdı. Son yıllarda Çin'deki gazetecilik eğitimi, ekonomik açıdan geri kalmış bölgelerdeki yaşlıların ve göçmen işçilerin, kadınların ve çocukların medya okuryazarlığına daha fazla önem vermeye başladı. Çin'de çevresel iletişim hızla gelişiyor ve gerçek hayatla iç içe geçiyor. Çin'in ekonomik, sosyal gelişimi ve medya reformu üzerinde olumlu bir etkisi var. Çin'in sağlık hizmetlerinde iletişim önemli bir araştırma alanı haline geldi. Kitle iletişim araçları aracılığıyla tıbbi bilgiler yayılıyor, hastalıkların önlenmesi ve sağlığın teşviki ve geliştirilmesi politikaları uygulanıyor.

Vatan Oz Avrupa Media Kazakhistan Al Farabi Almati

Avrupa Medya Grubu Kurucusu (İngiltere, Büyük Britanya), Londra'dan gazeteci Vatan Öz

Çevresel ve sosyal sorunların küresel düzeyde birbiriyle bağlantılı olduğu günümüz çağında, gazeteciliğin sürdürülebilir kalkınma alanındaki rolü hiç bu kadar önemli olmamıştı. Londra merkezli Avrupa Medya Grubu (İngiltere) kurucusu gazeteci Vatan Öz, konuşmasına "Böylesine değerli bir konferansın ortağı olmaktan Avrupa Gazetesi adına gurur duyuyorum" diyerek konuşmasına başladı. Avrupa Medya Gurubu editörü, sürdürülebilir kalkınma için çeşitli uluslararası gazetecilik eğitimi modellerini 4 ana başlıkta anlattı ve akademik topluluk eğitim profesyonellerinin bu yöndeki önemli rolüne dikkat çekti.

Inter-Media Brüksel  (Türkiye) kurucusu gazeteci Yusuf Çinal, üniversite öğrencilerine endüstri deneyimi kazandırılması, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin bilimsel eğitimlerinin desteklenmesi yönündeki düşüncelerini paylaştı.

Journalism Education For Sustainable Development Is To Establish A National Education

Penza Devlet Üniversitesi'nden tarih bilimleri adayı doçent, kamu TV kanalı "Moldova-1" genel yayın yönetmeni Galina Zueva (Rusya) ve Lyudmila Barba (Moldova Cumhuriyeti), profesyonel gazetecilerin eğitiminin güncel konularına değindi.

Toplantıda, UNESCO Gazetecilik ve İletişim Kürsüsü'nün Uluslararası İletişimi Geliştirme Programı'nın (IPDS) desteğiyle "Bölge" Projesinin uygulanmasına ilişkin "Yeni UNESCO Projesinin Altın Ortası" sunumu gerçekleştirildi. - Orta Asya: göç konularında gazetecilik eğitimi".

Nazgül Şıngıssova Londra'daki Avrupa Times Gazetesi için yazıyor

El-Farabi Kazak Ulusal Üniversitesi,

UNESCO Gazetecilik ve İletişim Kürsüsü Başkanı