sosyal Güvenlik Hukuku Önemli Unsurlar 2

Değerli okurlar, hukuka gereği gibi sahip çıkmak veya gereği gibi yanında yer almak bazen zor gözükebilir. Ancak kabul etmeliyiz ki, hukuk toplum hayatında, toplumu düzene koyan görünmeyen bir gizliliğe sahiptir. Kişilerin toplu yaşamdan kaynaklanan sorunlarını çözmek, kişiler arasında düzeni sağlamak için hukuk gereklidir. Hukuksuzluk halinde düzen  bozulur yöneticiler dahil kimsenin bir sınırı kalmaz. Başta yaşam hakkı olmak üzrere kimsenin  yaşam alanı güvencede olmaz. Hukukta asıl amaç toplumun genel menfaatini oluşturmak ve böylelikle; kişilerin ve toplumun bir hukuk düzeni içerisinde ortak iyiliğini sağlamaktır. 

Hukuk köşemizde geçen hafta bizleri yakından ilgilendiren Sosyal Güvenlik Hukuku’nun emeklilikte yaş sınırı, sigorta başlangıç tarihi gibi  önemli unsurları üzerinde durmuştum. Bu haftada emeklilik hakkımızla ilgili olarak  diğer önemli unsurları sizlerle paylaşmak istiyorum.

Hiç şüpesiz emekli maaşları insanların yıllarca çalışmaları sonucu elde ettikleri gelirdir. Sadece kendileri için değil yakınları için de yaşama devam etmek için verilen çok önemli bir sosyal güvence ve aynı zaman da maddi destektir. 

Türkiye'de emeklilik sistemini incelediğimizde;   4A, 4B, 4C dediğimiz SSK'lı, Bağ-Kur'lu ve memurlar için farklı düzenlemeler  olduğunu görürüz. Her nekadar son  yasal düzenlemelerle bu farklılıklar ortadan kaldırılmaya çalışılsada, uygulamda bu farklı düzenlemelere göre emeklilik durumu devam etmektedir. 

Sosyal Güvenlik Yasası ile  belirlenmiş farklı düzenlemelerden dolayı, emeklilik durumunuz ve hakkınız  tabi olduğunuz statünün koşullarıyla değerlendirilir ve buna bağlı olarak  farklı sonuçlar çıkabilir. Emekli aylıkları her kişinin kendi koşullarına göre belirleniyor. Özellikle emeklilik başvurusu yapıldığı tarihte emeklilik statüsünün iyi belirlenmiş olması gereklidir. Hata ile yanlış statüden emekli olunması hali sonradan bir dava konusu olabilir ve ancak mahkeme kararı ile düzeltilebilir. 

Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız açısından baktığımızda; Türkiye’ de bir sigortalılık durumu var ise; yurt dışı borçlanma ile emeklilik talebi sırasında bu ilk sigotalılık statüsüne bakılır ve ona göre hangi düzenlemeye tabi olduğuna karar verilir.  

Yine hemen belirtelim ki, Sosyal Güvenlik Hukuk’una göre; emeklilik hesaplamaları yapılırken emekli olacak kişilerin  prim gün sayıları, sigortalı olarak çalıştığı süreler ve yaş şartlarını birlikte değerlendiriliyor ve bu üç koşulun da aynı anda bulunması halinde emekli olma imkanı sağlanıyor. 

Değerli okurlar, unutmayalım hukuk menfaatlerimizin güvencesidir ve  her hakkı elde etmek için mutlaka bir talep gereklidir. Hepinize haktan ve hukuktan yana bugünlerde fazlasıyla ihtiyacımız duyduğumuz barış dolu bir hafta diliyorum. 

YORUM EKLE