SOSYAL GÜVENLİK HAKLARI

Değerli okurlar,Sosyal Güvenlik Kurumu’nun temel amacı sosyal güvenlik sistemini; günümüze uygun standartlarda ve şartlarda toplumun yararına işletmektir. Kurumun temel görevleri ise, sosyal güvenliğe ilişkin konularda; uluslararası gelişmeleri izlemek, Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak, yabancı ülkelerle yapılacak sosyal güvenlik sözleşmelerine ilgili çalışmaları yürütmek, yürürlüğe konulmuş uluslararası antlaşmaları uygulamak ve Sosyal güvenlik alanında, kamu kurumları arasında koordinasyon ve işbirliğini sağlamaktır. 

Yeni yılın bu ilk yazısında siz okuyucularımıza Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK)  genel olarak görevlerini kısaca hatırlatmak istedim. Görüldüğü üzere SGK  yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının; Türkiye’deki sosyal güvenlik haklarını korumak ve kollamakla yükümlüdür. Geçen yıl üzerinde en fazla durduğumuz konulardan bir tanesi ‘Yurtdışı Borçlanma’ konusuna ilişkindi. Son dönemlerde  bana ulaşan sorulara göre; gurbetçi vatandaşlarımız açısından konunun önemi artarak devam etmekte. Bu bağlamda bir okuyucumuzdan gelen soruyu sizlerle paylaşmak istiyorum. 

İngiltere’de  geçen çalışma sürelerini Türkiye’de Sosyal Güvenlik Kurumu’na borçlanarak emekli olabilmek mümkün mü?

Çok temel ve basitce cevaplamak gerekirse; 3201 Sayılı Kanunla, Yurtdışında çalışan veya ev hanımı olarak yaşayan Türk vatandaşlarına yurtdışında geçen çalışma sürelerini geriye dönük borçlanma yoluyla Türkiye’den emekli olma hakkı tanınmıştır. 

Borçlanma başvuruları ‘’ Sosyal Güvenlik Kurumu Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yurtdışı Hizmetler Daire Başkanlığı ‘’ birimine mutlaka yazılı olarak, bizzat veya  posta yolu ile yapılmalıdır.  Posta yolu ile yapılan başvurularda, başvuru tarihi postaya veriliş tarihi olarak kabul edilmektedir. Ayrıca başvuruların vekil aracılığı ile de yapılması mümkündür. Gelecek haftalarda ‘Yurtdışı hizmet borçlanması’ ile ilgili olarak ayrıntılı bilgileri sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. 

Değerli okurlar, unutmayalım haklarımız menfaatlerimizin güvencesidir. Hepinize haktan ve hukuktan yana herşeyden önemlisi adalletten yana  barış dolu bir yeni yıl  diliyorum.

 

 

 

 

 

 
YORUM EKLE