Sosyal Güvenlik Hakkı ve Önemi

Degerli okurlar, özellikle son yıllar da kanunlar ve kanun hükmünde kararnameler oldukça hızlı  değişiyor ve öylesine hızlı yazılıyor ki, bu sebeple malesef  kişilerin haklarının korunmasına ilişkin olarak pek doğru düzenlemeler yapılamıyor. Bu nokta da biz avukatlara kanunların doğru uygulanması ve uygulamada ki sorunların tespit edilmesi bağlamında büyük görevler düşüyor.

Hukuk köşemizde,  bu hafta Sosyal Güvenlik haklarımızın önemini sizlere kısaca hatırlatmak istiyorum. 

Sosyal Güvenlik Hakkı neden önemlidir?

Sosyal güvenlik hakkı Anayasal bir hak olup Anayasamız da ‘’ herkes Sosyal güvenlik hakkından yararlanmak hakkına sahiptir ‘’ şeklinde ifade edilerek güvence altına alınmıştır. Amaç; vatandaşların başta sağlık hizmeti olmak üzere, hayatları boyunca  başkalarına muhtaç olmadan yaşamlarına devam etmeyi sağlayacak maddi güvenceyi oluşturmaktır. Sosyal güvenlik sistemi genel olarak her ülkede devlet tarafından konulur ve yine devlet tarafından yönetilir. Kişiler de soyal güvenlik bilincinin oluşturulması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için, özellikle devlete bağlı kurumlar tarafından çalışmalar yapılmalı ve çalışmalar uygulamaya konulmalıdır.  

İlk işe başlama tarihinin değerlendirilmesi 

Yasalarımıza göre, sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanan ülke mevzuatına göre emeklilik haklarının kazanılması ve şartlarının tespitinde; talebiniz doğrultusunda diğer ülkede  ki ilk işe başlama tarihi de dikkate alınır. Daha açık bir ifade ile sigortalının ilk defa Türkiye’de sigortalı olması halinde, sözleşme yapılan ülke açısından sigorta başlangıcı Türkiye’deki sigorta başlangıcı olarak kabul edilir. Ancak ilk defa sigorta başlangıcı sözleşme yapılan ülke de geçmiş ise Türkiye açısından da sigorta başlangıcı ilgili ülkede ki; ilk işe başlama tarihi  başlangıç tarihi  olarak kabul edilir. 

Bütün okurlarımıza haktan ve hukuktan yana hepsinden önemlisi adaletten yana barış dolu bir hafta diliyorum. 

 
YORUM EKLE