SGK BORÇLARINDA YAPILANDIRMA 2

Değerli Okurlar, biz hukukçular için ve elbetteki bütün toplum için hukukun üstünlüğü mutlak olmalıdır. Ünlü bir düşünürün sözüne göre ‘’ hukuk kuvettinin azaldığı yerde, kuvvetlinin hukuku geçerli olmaya başlar.’’ Yine ünlü düşünür Aristo’nun dediği gibi ‘’hukuk herşeyin üzerinde olmalıdır.’’ Toplum olarak hukuka sahip çıkıldığı takdirde kuvvetlinin hukuku hiçbir zaman geçerli olmayacaktır. 

Hukuk Köşemizde geçen hafta sizlere son dönemlerin önemli bir konusu olan Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan bazı borçların yeniden yapılandırması ile ilgli olarak bilgiler vermiştim. Bu hafta da başvuru açısından çok kısa bir süre kalmış olması itibarı ile bu konuyla alakalı olarak okuyucularımızdan gelen soruları sizlerle paylaşmak istiyorum. 

Yapılandırma hangi prim borçlarını kapsamaktadır?

Bu yasal düzenlemeden yararlanmak isteyen kişilerin, ilgili kanun hükmü gereğince Kuruma olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını kapsamaktadır. 

Yapılandırma’dan sonra HAK  kaybı mümkün mü?

- Kanun kapsamında SGK borcu olanlar, yapılandırma taksitlerinde ilk iki taksitinin süresi içinde ödenmemesi, 

- Taksitlendirme süresi içinde, ay prim borçlarının, bir yıl süresince ikiden fazla ödenmemesi durumunda malesef yapılandırma haklarını kaybetmekle karşı karşıya kalacaklardır. 

Yapılandırmadan sonra ödeme hangi şekillerde yapılabilir?

-Yapılandırılan borçlar, kişilerin işteğine bağlı olarak peşin veya taksitler halinde yapılabilir.

-Peşin ödeme halinde, kanuna göre yapılandırılan borçlara herhangi bir faiz uygulaması olmayacaktır. Burda dikkat edilmesi gereken nokta, Kasım 2016 sonuna kadar mutlaka ilk taksitlerin ödenmesi gereklidir. 

 

 

Başvuru nereye yapılmaldır?

SGK yapılandırma başvurusu için bağlı bulunulan SGK il ve ilçe merkezlerine, kanundaki hükümlere uygun bir dilekçe ve form doldurularak başvuruların yapılması gereklidir.

Değerli okurlar, bu haftalıkta bu kadar. Unutmayınız her hak bir taleple başlar, hepinize haktan ve hukuktan yana barış dolu bir hafta diliyorum.

YORUM EKLE