Anayasa Mahkemesi Seçim Kanunu'nda değişiklik yapan kanunun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması incelemesi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu adalet dedi CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu adalet dedi

T.C.Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Seçim Kanunu'nun bazı maddelerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması isteminin ilk incelemesini tamamladı.CHP, 7393 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı maddelerinin iptali için Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, bugünkü gündem toplantısında başvurunun ilk incelemesini yaptı.Başvuruda bir eksiklik tespit etmeyen Yüksek Mahkeme, iptal istemini daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşerek karara bağlayacak. Yürürlüğün durdurulması talebi de esas inceleme aşamasında karara bağlanacak.CHP, 7393 sayılı Kanun'un seçim kurullarını düzenleyen 5-6'ncı, cumhurbaşkanını propaganda yasakları dışında tutan 11'inci ve seçim kurullarının 3 ay içinde yenilenmesini öngören 12'nci maddelerinin iptalini istemişti.