Politika

AK Parti Meclisi ve hükümeti güçlendirecek
AK Parti Meclisi ve hükümeti güçlendirecek

- AK Parti Seçim Beyannamesi'nden: - "Yeni dönem, güçlü Meclis ve güçlü Hükümet dönemi olacak. Bu iki temel kurumun kendi alanlarına yoğunlaşmalarının yanı sıra ahenk içinde çalışmaları milli hedeflerin gerçekleşmesine hizmet edecek" - "Meclis ve hükümetin daha uyumlu bir biçimde çalışacağı bir döneme girilecek. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yeni bir şahlanış dönemi başlayacak" - "AK Parti, Meclisin çalışma usul ve esaslarını belirleyen iç tüzüğün yeni hükümet sistemine uygun bir biçimde çalışmasını sağlayacak düzenlemelere öncülük edecek" - "Yeni sistemle Cumhurbaşkanlığı Merkez Teşkilatı politika ve strateji geliştirmeye, izleme ve değerlendirmeye yoğunlaşacak, bakanlıklar daha icracı ve fonksiyonel bir yapıda şekillendirilecek, milletvekili olmayan bakanlar seçim bölgesinden çok kendi asli işlerine yoğunlaşacak" - "Yeni hedef Türkiye'yi yüksek gelirli ülkeler ligine taşımak olacak. Kapsayıcı bir ekonomik büyüme anlayışı içinde ekonominin nimetleri daha adaletli bir şekilde tüm toplumsal kesimlere paylaştırılacak" - "İnsanı, bilgiyi ve mali kaynakları daha etkin yönetebilen, hızlı düzenleme kabiliyetine sahip, hızlı karar alabilen ve çözüm üreten bir yönetim mekanizması oluşturulacak"

AK Parti Seçim Beyannamesi ve Aday Tanıtım Toplantısı
AK Parti Seçim Beyannamesi ve Aday Tanıtım Toplantısı

- "Yeni dönemde tüm imkanlarımızı ve gücümüzü eğitim-öğretimin niteliğini yükseltmeye hasredeceğiz"

"Geleneksel irfan merkezleri ve cemevlerine hukuki statü tanınacak"
AK Parti seçim beyannamesi açıklanıyor
AK Parti seçim beyannamesi açıklanıyor
Sabit Elektronik Haberleşme Altyapısının Kiralanması Protokolü
Sabit Elektronik Haberleşme Altyapısının Kiralanması Protokolü
Bahçeli, gazetecilerle bir araya geldi
Bahçeli, gazetecilerle bir araya geldi

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: (2) - "Recep Tayyip Erdoğan birinci turda alır ve alması da gerekir. Çünkü Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi önemli bir sistem olarak kamuoyuna mal edilmiş, anayasal zemine oturtulmuş, halk oylaması ile halkın desteğini almış ve şimdi de uygulama aşamasına gelmiştir. Bu sistemi geri vitese takmak doğru değildir. Yani bizim Adana tabiriyle 'anaryaya takmak' doğru değil" - "Cumhurbaşkanı'ndan bugüne kadar ben herhangi bir talepte bulunmadım. Yetkisini kullanma iradesi kendisindedir. Bu yetkiyi hatırlatmaya da gerek yok. Ama cezaevinde ağır şartlarda bulunan ve uzun yıllar cezaevinde zulüm görmüş veya çile çekmiş bir kişiyi dikkate alacak bir insani yaklaşımın da olması lazım. Biz kimseye 'şunu şöyle yapın' demeyiz. Cumhurbaşkanının yetkisi var. Yetki bende olsa şimdiye kullanmıştım" - "FETÖ'den 5 bin tane ayıkladığınız insandan hesabı soruyorsunuz, peki bunların hakim ve savcı iken FETÖ'nün amaçları doğrultusunda yapmış olduğu hizmetlerde mağdur olan insanlara kim sahip çıkacak? Benim kanaatim bu insanların hepsinin mahkemesinin yeniden görülmesidir" - "Muharrem İnce Bey toplumsal desteği sağlamak açısından değişik kavramlarla, birtakım yanlış yorumlanacak şeylerden uzak kalmalı. Çünkü talip olduğu görev devleti yönetme görevidir, cumhurbaşkanlığı görevidir. Yani velespit ile gezecekmiş. Kime hevesleniyorsun?"

"Avrupa'daki yaşlı nükleer tesisler büyük tehdit"

- AKPM Üyesi ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Günay: - "Avrupa'daki 184 reaktörün 82'si 35 yaşından, 29'u da 40 yaşından büyük. Bunlar artık ömrünü yitirmeye başladı ve bu nükleer tesislerle ilgili acil bir şeyler yapılması gerekiyor. Bu tesisler Avrupa için çok büyük tehdit oluşturuyor" - "Herhangi bir sorun yaşanması halinde, nükleer sızıntının sınır ötesi bölgelerde de etkisi olacak. Dolayısıyla sadece ulusal güvenliği ve sağlığı etkilemiyor, aynı zamanda uluslararası güvenliği de etkiliyor"