Nardugan Bayramınız kutlu olsun

Doğanın, doğaya aşık olan Türklerin yeni yılı kutlu olsun. Nardugan Bayramınız kutlu olsun.

Yılbaşını bizler noel ( christmas ) diye kutlamıyoruz. Binlerce yıllık kendi geleneğimiz. Çam ağacı süsleme, yılbaşı kutlama, Hristiyanlıktan önce bizlerde kutlanıyor. Türk boylarından Hunlar aracılığıyla Avrupa'ya taşınan yılbaşı kutlaması Türk geleneği olarak Türk topluluklarında geniş olarak kutlanıyor. 

 

 

 

Nardugan’ın tanımını araştırırken karşıma şöyle bir bilgi geliyor. Sizlerle paylaşmak istedim. “Türklerde Güneş'in Doğuşu anlamına gelen ve Ön Türkler'deki atalar kültü döneminden günümüze kadar Orta Asya coğrafyasında Güneş kültü adına kutlanan bir bayramdır. Her yıl 22 Aralık'tan sonra gelen ilk dolunayda kutlanır. Bunun nedeni ise Türklerin eski inanışına göre gece ile gündüz sürekli savaşırlar ve 21 Aralık günü en uzun gecedir ve ardından Güneş daha çok görünmeye başlar, günler uzar. Bu yüzden Türklerce Ay yılı esasına dayalı olarak 22 Aralık gününü takiben ilk dolunayın çıktığı gün yeni yılın ilk günüdür.”

 

 

“Bu gün içinde tüm Türkler, ölümsüzlüğün simgesi olarak kabul ettikleri ve Türk Mitolojisi'ne göre tüm insanların türediği ağaç olan Akçaçam Ağaçları'nı süsler. ve bu ağaçların altında, çevresinde geleneksel oyunlar oynar, kopuz eşliğinde şarkılar söyler ve eğlenceler düzenler.”

 

22 Aralık'tan sonra gelen ilk dolunayda başlar bizim şenliğimiz. 

 

“Türklerin kutladığı diğer bayramlar olan Paktıgan ve Koçagan bayramlarıyla da uyumlu olan Nardugan'ın, gündönümüne dayalı bayramlarla birlikte üçlü bir yapının parçası olduğu görülmektedir. Nardugan, Moğol dilindeki Nar (Güneş), Türk dilindeki Tuqan (Doğan) sözcüklerinden oluşmuştur. Tatarlar bu bayrama Koyaş Tuğa yani Güneş Doğan günü derler. Başkurtlar, Udmurtlar Nardugan veya Mardugan, Mişer Tatarları Raştua, Çuvaşlar Nartavan ya da Nartukan, Zırizyalar Nardava, Mokşalar Nardvan adını verirler.”

 

 

Noel baba Santa'nın Antalya Demre'li olduğu gözönüne alınsada noel aslında Türk bayramıdır, doğanın uyanışıdır. İsa'nın doğumunu değil Türkler doğanın doğumunu kutlarlar binlerce yıldır... Türk boylarında soğukların efendisi diye adlandırılan Ayaz Ata'mız, havaların soğumasıyla görünür hale gelerek muhtaç olanlara yardım elini uzatan bir Türk atasıdır.  Ayaz,  Türk boylarında ülkelerinde aşırı buz kesen soğuk olarak tanımlanır. Türkler, Ay Tanrısı’nın, kendilerini sıcak tutması ve açlıktan koruması için Ayaz Han’ın var olduğuna inanır. Ayaz Ata, Türkler boyları ve topluluklarının gerçek Noel Babası’dır

22 Aralık'tan sonra gelen ilk dolunayda Nardugan kutlu olsun

 

 Noel Baba diye bizlere yutturulan Ayaz Ata'dır. 

 
 
YORUM EKLE