İSTANBUL (AA) - Mitsubishi Electric, küresel ekonomi tarafından çevresel raporlama için altın standart olarak kabul edilen Karbon Saydamlık Projesi'nin (CDP) "İklim Değişikliği" ve "Su Güvenliği" listelerinde "A Listesi"ne dahil edildiğini duyurdu.

Karmod Kabin, Kosova'ya 20 güvenlik bekçi kulübesi gönderdi Karmod Kabin, Kosova'ya 20 güvenlik bekçi kulübesi gönderdi

CDP'nin listeleri, şirketin ticari faaliyetlerinde ve hedeflerinde çevresel odağını ifade ediyor.

Sürdürülebilirliği yönetim felsefesinin ve 2050 çevre vizyonunun temel taşı olarak konumlandıran şirket, 31 Mart 2031'de sona erecek olan mali yılı itibarıyla fabrikalarında ve ofislerinde, 31 Mart 2051'de sona erecek olan mali yılı itibarıyla da tüm değer zincirinde net sıfır sera gazı emisyonu elde etmeyi hedefliyor.

Şirket ayrıca küresel değer zincirleri aracılığıyla sürdürülebilir bir küresel çevrenin gerçekleşmesine katkıda bulunmayı amaçlayan "Çevresel Plan 2025"i duyurdu.

Nisan 2024'ten Mart 2026'ya kadar geçerli olacak bu plan, şirketin "Çevresel Sürdürülebilirlik Vizyonu 2050"de belirtilen uzun vadeli çevresel taahhütlerine dayanıyor ve uzun vadeli çevresel sorunlara odaklanıyor.

Şirket tüm alt şirketleri için Bilim Tabanlı Hedefler Girişimi (SBTi) tarafından onaylanmış ve güncellenmiş sera gazı emisyon azaltma hedeflerini de paylaştı. Bu hedefler, Paris Anlaşması'nın 2030'daki 1.5 santigrat yörüngesine de uyum sağlıyor.

Şirket, karbon nötrlüğü, döngüsel ekonomiyi ve doğa kaybını durdurma ve tersine çevirme kapasitesini artırarak "Doğa Pozitif" hedefine ulaşmayı amaçlıyor. "Doğa Pozitif"i başarmak için tüm değer zincirinin çevresel etkisini azaltma da dahil olmak üzere çevresel planlamayı tutarlı bir şekilde uygulayarak küresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunmayı taahhüt ediyor.