MİRAS HUKUKU

Değerli okurlar, hukuk  toplumsal yaşamdan kaynaklanan hukuksal sorunları çözmek, kişiler arasında düzeni sağlamak için gereklidir. Hukukta temel amaç; toplumun genel menfaatini, yani kamu düzenini  bununla beraber kişilerin ve  toplumun ortak iyiliğini sağlamaktır. HUKUK toplumsal yaşama düzeni içerisinde, her türlü hukuk kuralının kişilerin ortak amaçları için herkese eşit bir şekilde uygulanmasından ibarettir. 

Hukunun neden gerekli olduğuna dair bu kısa hatırlatmadan sonra, bu haftaki hukuk köşemize miras hukukunda önemli ölçüde hak kayıplarına neden olan ve bu sebeple  farkında olmamız gerektiğine  inandığım okuyucu sorunlarını sizlerle paylaşmak  istiyorum. 

Çoğunluğumuz tarafından genel olarak bilinen miras bırakan ve mirasçı kavramlarını hatırlatmak gerekirse;

Bir  kişinin ölmesi veya Medeni Kanun  hükümlerine göre gaipliğine karar verilmesi halinde bu kişinin Medeni Kanun’un Miras Hukuku hükümleri uyarınca belirlenen bütün  malvarlığına, hukuk dilinde ‘tereke’ diyoruz. Mirasbırakanın ölümü veya gaibliğine karar verilmesine bağlı olarak, mırasbırakandan  kalan tereke ile ilgili olarak hak sahibi olan kişiye veya kişilere de ‘’mirasçı” denir.

Miras Hukuku hükümlerine göre miras paylaşım oranları nasıldır?

* Miras bırakanın vefatından sonra; evlilik birliği devam eden eş varsa; miras bırakanın çocuklarının (altsoyu) olması  durumunda; çocuklar mirasın dörtte üçüne, sağ kalan eş mirasın dörtte birine hak kazanacaktır. Yalnız miras bırakanın çocuklarının bulunmaması durumunda, sağ kalan eş; eğer miras bırakanın anne ve babası ile birlikte mirasçı olursa o takdirde mirasın yarısına hak kazanacaktır. 

Değerli okurlar, miras paylaşım oranları her kişinin altsoyu bulunmaması veya üst soyu olmaması gibi birçok şekilde kişilere gore değişiklik göstebilir. Bu sebeple, daha ayrıntılı bilgi almak isteyen okuyucularımız mail yoluyla bana ulaşabilirler. 

Değerli okurlar, unutmayalım hukuk menfaatlerimizin güvencesidir ve  her hakkı elde etmek için mutlaka bir talep gereklidir. Hepinize haktan ve hukuktan yana barış dolu bir hafta diliyorum. 

 
YORUM EKLE