ANKARA (AA) - Türkiye'nin, Lübnan'da konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL), Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarıyla verdiği desteğin süresinin 31 Ekim'den itibaren bir yıl uzatılmasına ilişkin TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yer alan TBMM kararına göre Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 11 Ağustos 2006 tarihinde kabul ettiği karar ve TBMM'nin 5 Eylül 2006 tarihli ve 880 sayılı kararıyla bir yıl için verdiği izin çerçevesinde, Lübnan'da konuşlu UNIFIL'e TSK unsurlarıyla katkı sağladığı belirtildi.

Söz konusu izin süresi son olarak TBMM'nin 17 Temmuz 2017 tarihli ve 1155 sayılı kararıyla 5 Eylül 2017'den itibaren 31 Ekim 2018'e kadar uzatılmıştı.

Türkiye'nin UNIFIL'e yaptığı katkılarla barışı koruma harekatının etkin biçimde icrasında önemli bir işlev üstlendiği vurgulanan kararda, "Bu çerçevede Türkiye'nin katkısı gerek Birleşmiş Milletler sistemi içinde gerek bölgesel ve küresel ölçekte gerekse kapsamlı sivil-asker iş birliği faaliyetleri vasıtasıyla Lübnan toplumunun her kesimi nezdinde görünürlüğünün artmasına, ayrıca barış ve istikrarın korunmasına yönelik politikasının sürdürülmesine hizmet etmiştir." ifadelerine yer verildi.

Bu itibarla, UNIFIL'e katkının sürdürülmesinin öneminin arz edildiğinin değerlendirildiği kararda, UNIFIL'in görev süresinin BMGK'nın 30 Ağustos 2018 tarihli ve 2433 sayılı kararıyla 31 Ağustos 2019 tarihine kadar uzatıldığı hatırlatıldı.

Karada, şunlar kaydedildi:

"Bu hususlar ışığında ve Lübnan'la ikili ilişkiler ile bölgedeki güvenlik şartları da göz önünde tutularak, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin UNIFIL'in görev süresinin uzatılması yönündeki kararı uyarınca, hudut, şümul ve miktarı Cumhurbaşkanınca belirlenecek Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararıyla tespit edilen ilkeler kapsamında 31 Ekim 2018 tarihinden itibaren bir yıl daha UNIFIL'e iştirak etmesi ve bununla ilgili gerekli düzenlemelerin Cumhurbaşkanınca yapılması için Anayasa'nın 92'nci maddesi uyarınca izin verilmesi, Genel Kurulun 16 Ekim 2018 tarihli 7'nci Birleşiminde kabul edildi."