AVRUPA AJANSI (AVA) AVRUPA GAZETESİ/İNGİLTERE-Londra'da faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinden Day-Mer, yönetim kurulu adına 2 Mayıs'da yapılacak Londra Büyükşehir Belediye seçimleri ile ilgili seçim açıklaması yaptı. 2 Mayıs’ta İngiltere’de 100’den fazla yerel yönetimde bir dizi belediye seçimi gerçekleşecek. Londra sakinleri ise sadece Londra Belediye Başkanı ve Londra Meclisi üyelerini seçecek. Londra’da emekçilerimizin yaşadığı bazı belediyelerde meclis üyeleri için de sandık başına gidilecek.

Bahçeli: İslam ülkeleri ayağa kalkmalıdır Bahçeli: İslam ülkeleri ayağa kalkmalıdır

DAYMER: "DEMOKRATİK HAKLARIMIZA SAHİP ÇIKIP MAYIS YEREL SEÇİMLERİNE AKTİF BİÇİMDE KATILALIM; HALKIN TALEPLERİNİ SAVUNAN ADAYLARI DESTEKLEYELİM!"

Londra Büyükşehir Belediye Seçimleri Analizi

Daymer: "Artan enerji ve gıda fiyatlarıyla hayat pahalılığı ve buna bağlı olarak artan yoksulluk, ücret düşüklüğü ve kötü iş koşulları, sağlık sisteminde süren kangren ve çığ gibi büyüyen konut sorunları halkın yaşadığı başlıca sorunlarken, hiçbir parti bu sorunlara dair halka birşey vaadetmiyor. Yine sonbaharda gerçekleşmesi beklenen genel seçimler öncesinde, iktidarına tutunmaya çalışan hükümet partisi de göç sorunu yanında Filistin katliamını ve diğer savaşları bahane ederek yabancı düşmanlığını körüklüyor, işçi ve emekçilerin bölmeye çalışıyor, birliğine engel oluyor."

"Bu koşullarda, seçim süreçleri, halkın acil sorun ve taleplerinin daha da geniş biçimde tartışılması, bunların siyasete yansıtılması ve halktan yana adayların desteklenmesi açısından büyük bir öneme sahip – seçimlere bu temelde katılım, işçi ve emekçilerden yana siyasi bir yaklaşımın geliştirilmesi açısından da gerekli."

"Bu seçimlerde aktif biçimde demokratik haklarımızı kullanmanın yanında halkın sorun ve taleplerini siyasetlerinin odağına alan adayları da destekleyelim."

Daymer: "Halkın sağlık, konut, eğitim ve diğer hizmetlerinin ve sosyal desteklerinin kesilmesine, ırkçılığa, savaşa ve cinsiyetçiliğe karşı olan, işçi ve emekçilerin insan yaşamı için düzgün ücret ve işkoşulları, toplumlararası dayanışma ve demokrasi talep eden aday ve çevreleri destekleyelim.Hükümet ve düzen partilerinin halk ve emekçi düşmanı ekonomi politikalarına, anti-demokratik uygulamalara, kesintilere ve savaşa hayır diyelim: birlik, dayanışma, barış ve insanca bir yaşamı savunalım.

İngiltere'de Grev Ve Eylemlerle Işçi Sınıfı V