Hayata Kast Sebebiyle Boşanma

Hayata Kast Sebebiyle Boşanma

Hayata kast karı veya kocadan birinin, diğer eşi öldürmek amacıyla yaptığı eylemlerdir.  Hayata kast özel ve mutlak nitelik taşıyan bir boşanma sebebidir.

Hayata kast sebebiyle boşanma davasında usul hükümleri davanın tarafları, kusur unsuru, miras hukuku ve ilişkisi, bekletici mesele ayrımlamasına göre ele alınır.

Davanın Tarafları: Hayata kast sebebiyle boşanma davası hayata kast eylemi gerçekleştirene karşı diğer eş tarafından açılabilir.

Kusur Unsuru: Hayata kast sebebiyle boşanma kusura dayanan boşanma sebebi olduğu için akıl hastası veya ayırt etme gücünden yoksun eşe karşı hayata kast sebebiyle boşanma davası açılamaz.

Miras Hukuku Ve İlişkisi: Kasten ve haksız yere adam öldürmeye teşebbüsün boşanma hukukunun yanı sıra miras hukuku yönünden de doğurduğu sonuçlar vardır.

-Eylemin teşebbüs aşamasında kalmasının önemi yoktur.

-Mahkûmiyet zorunlu değildir.

-Genel af, özel af veya zamanaşımı gibi sebeplerle sanığa ceza verilmemiş, ceza ortadan kalkmış olsa bile kasten ve haksız yere öldürmeye teşebbüs eylemi bu hallerde bir mirastan yoksunluk sebebidir.

Türk Medeni Kanunu’nun 578. Maddesi hükmüne göre aşağıdaki kimseler, mirasçı olamayacakları gibi; ölüme bağlı tasarrufla herhangi bir hak da iddia edemezler:

a.)Miras bırakanı kasten ve hukuka aykırı olarak öldüren veya öldürmeye teşebbüs edenler,

b.)Miras bırakanı kasten ve hukuka aykırı olarak sürekli şekilde ölüme bağlı tasarruf yapamayacak duruma getirenler,

c.)Miras bırakanın ölüme bağlı bir tasarruf yapmasını veya böyle bir tasarruftan dönmesini aldatma, zorlama veya korkutma yoluyla sağlayanlar ve engelleyenler,

d.)Miras bırakanın artık yeniden yapamayacağı bir durumda ve zamanda ölüme bağlı bir tasarrufu kasten ve hukuka aykırı olarak ortadan kaldıranlar veya bozanlar.

 

Bekletici Mesele:  Ceza Mahkemesinin boşanma davasına konu olan eylem hakkında maddi olayı tespit eden karar hukuk hâkimini bağlayacağından ceza davasının sonucu beklenerek deliller birlikte değerlendirilerek bir hüküm verilmelidir.

 

Av. Özlem Ağca

agcahukuk@gmail.com

03122447535

 
Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2015, 06:56
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER