Britanya Kıbrıslı Türkler Derneği ve Southwark Kıbrıslı Türkler Derneği, İngiltere Olimpiyat Komitesi Başkanı Lord Moynihan'a Londra 2012 Olimpiyat Oyunların başlangıç'ından önce ortak çağrı yapıyorlar.

Avrupa Gazetesi'ne ve Avrupa Ajansı'na gönderilen çağrı şöyle:

"Sayın Lord Moynihan, Ingiliz vatandaşı birçok Kıbrıslı Türk, önümüzdeki Londra Olimpiyat Oyunları’ndan, Kıbrıslı Türk sporcuların dışlanmasından dolayı duydukları şaşkınlık, üzüntü ve hayal kırıklıklarını dile getirdiler. Biz Britanyalı Kıbrıslı Türkler Derneği olarak, Uluslararası Olimpiyat Komitesine (UOK), olimpiyat bayrağı altında Kıbrıslı Türk sporculara niye izin verilmediğini sormak ve onların içten şikayetlerini sizlere kanalize etmek için görevlendirildik. Kıbrıs’taki politik koşullar ne olursa olsun, Kıbrıs Türklerinin spordan dışlanmalarına neden olarak kullanılmamalıdır. Kıbrıslı Türk sporcuların, Kuveyt, Suriye, Iran ve Kosova ülkelerinin sporcularının benzeri þeklinde, Olimpiyat Bayrağı altında bireysel katılımcılar olarak katılmaya rıza göstermelerine karşın Uluslarası Olimpiyat Komitesi tarafından dışlanmalarının nedenini anlıyamıyoruz! Dünya çapındaki herhangi bir sporcu gibi, Kıbrıslı Türk sporcular da milletlerini kendi bayrağı altında temsil etmekten büyük bir gurur duyar. Ancak Kıbrıslı Türk sporcular, siyaseti bir tarafa bırakarak KKTC bayrağı altında değil, olimpiyat bayrağı altında oyunlara iştirak etmeyi bile kabul etmiþlerdi. Uluslararası Olimpiyat Komitesi (UOK) eski başkanı merhum Juan Antonio Samaranch Kıbrıslı Türk sporculara gelecekteki olimpiyat oyunlarına olimpiyat bayrağı altında iştirak edebilecekleri doğrultusunda bir teklifte bulunmuştu. Kıbrıslı Türk sporcular, UOK eski başkanı tarafından belirlenen koşullar çerçevesinde kendi ulusal bayrağı yerine, olimpiyat bayrağı altında bireysel olarak oyunlara katılmayı kabul eder. Biz, Uluslarası Olimpiyat Komitesi’nin orijinal davetinden bu yana neyin değiştiğini ve şimdiki başkan Jacques Rogge’nin, 2012 Londra Olimpiyat Oyunları’na katılmak için müracaat etmiş kadın ve erkek Kıbrıslı Türk sporcular ile niye diyalog kurmadığını hala anlamış değiliz. Katılımın faydalarının kesin olarak bilinmesine rağmen ve tüm sporcuların katılımını açıkca teşvik eden, siyasi ayırımcılığı kınayan tüm spor örgütleri, örneğin UKFA (Birleşik Kraliyet Futbol Federasyonu), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi) ve FIFA, Kıbrıslı Türk sporcuların sportif hakları sözkonusu olunca, kendi kurallarını görmezden gelebiliyorlar!"

Kuzey Kıbıslı sprculara uygulanan amborgolara karşı ortak çağrı şöyle devam etti: 

 UOK’nin Olimpizm Temel İlkelerinden 4’üncü maddesine göre:

“Spor pratikte bir insan hakkıdır.Her bireyin, herhangi bir ayırım yapılmaksızın, Olimpiyat ruhunun gerektirdiği çerçevede adilane, karþılıklı anlayıþ, dostluk ruhu ve dayanıþma içerisinde spor yapabilme imkanı olması gerekir.“

Ayrıca, 6’ncı maddeye göre:

“Herhangi bir ülkeye, ırka, siyasi görüşe, cinsiyete veya diğer ayırımcılığa yönelik hareket, olimpik hareketi ile bağdaşmaz“. Kıbrıslı Türk sporcular bu ilkelere bir istisna mı? UOK katılımcılığı açıkca teşvik eder ve aynı zamanda siyasi ayırımcılığı reddeder. Bu ilkelerin Kuzey Kıbrıslı Türk sporcular için de geçerli olmasını bekler ve umarız. Genç Kıbrıslı Türk sporcularının da diğer dünya çapındaki sporcularınkilerle aynı özlem ve hedefleri var. Biz, Ingiltere Olimpiyat Birliği’nden (IOB ’den), şimdiki ve gelecekteki Olimpiyat etkinliklerine Kıbrıslı Türklerin de dahil edilmesini desteklemelerini istiyoruz. Ayrıca, IOB’nin bu konuyu acilen UOK’nin (Uluslararası Olimpiyat Komitesi) gündemine getirmesini rica ediyoruz. Biz, böyle büyük ölçekteki bir ayırımcılığın, Kıbris’taki siyasi bir anlaþma arayışı karşısında duran korkunç bir mantıksızlık örneği olduğuna inanıyoruz. Biz, UOK’ nin (Uluslararası Olimpiyat Komitesi) misyonunun, çeşitliliği göstermek ve gelecekte bu tür davranıþları önlemek adına tam da böyle Avrupa’i ve global bir platforumdaki örnek tutumu olması gerektiğine inanıyoruz.

Açıklama şöyle sona erdi:

"Biz, yukarıda belirttiğimiz prensipler çercevesinde, özellikle UOK’ ye (Uluslararası Olimpiyat Komitesi) karşı yapilan bir şikayetin neticesini ilgi ile gözlemleyen, İngiltere ve diğer ülkelerdeki etnik guruplarının da gündemine getirdik ve bu şikayetin ivedilikle ve adil bir şekilde çözümlenmesini bekliyoruz. İngiltere’de yaşayan binlerce Kıbrıslı Türk, diğer etnik kökenli İngiliz vatandaşları gibi 2012 Olimpiyat Oyunları’nı kucaklamakta, kardeşlerimizin dışlanmasından ötürü zorlanıyor. Bu saçma ve adaletsiz durumun, Kıbrıslı Türk sporcuların şimdiki ve gelecekteki Olimpiyat etkinliklerine katılımlarına destek vererek değiştirilmesinde bize yardımci olunuz."