T.C.Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı açıklamasına göre, Jean Monnet Burs Programı 2022-2023 akademik yılı yazılı sınav sonuçları

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı tarafından yürütülen ve AB tarafından finanse edilen Jean Monnet Burs Programının yazılı sınav sonuçlarına göre, 2022-2023 akademik yılında burstan yaklaşık 160 kişi yararlanacak.Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Jean Monnet Burs Programı 2022-2023 akademik yılı yazılı sınav sonuçları açıklandı.Buna göre, toplam 6 milyon avro bütçeli program kapsamında 2022-2023 akademik yılında yaklaşık 160 bursiyer, Avrupa'nın en saygın eğitim kurumlarında yüksek lisans ve araştırma programlarına katılabilecek.

T.C.Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı açıklamasına göre, Jean Monnet Burs Programı 2022-2023 akademik yılı yazılı sınav sonuçları açıklandı

Jean Monnet Burs Programını kazananl

LGS Merkezi Sınav Kılavuzu 2022 yayımlandı LGS Merkezi Sınav Kılavuzu 2022 yayımlandı

Jean Monnet Burs Programı

AB'ye üye ülkelerde eğitim imkanı sunan Jean Monnet Burs Programı, AB tarafından finanse ediliyor ve Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı, Merkezi Finans ve İhale Birimi ile AB Türkiye Delegasyonu iş birliğinde yürütülüyor.Program, Türkiye'nin AB müktesebatı konusunda bilgi sahibi insan kaynağının güçlendirilmesini ve böylece müktesebatın etkin bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli idari kapasitenin oluşmasına katkı sağlamayı hedefliyor.Jean Monnet Burs Programı ayrıca, gerek kamu ve özel sektörde gerekse akademik camiada, özellikle AB uyum sürecini destekleyecek nitelikli iş gücünün artırılması ve böylelikle sürecin hızlandırılmasını da amaçlıyor.

Bugüne kadar 2 bin 500'ün üzerinde kişi burs olanağından yararlandı

Türkiye’nin en uzun soluklu projeleri arasında yer alan ve özel olarak ülkemize yönelik bir imkan sunan programdan, bugüne kadar 2 bin 500'ün üzerinde kişi faydalandı ve AB ile ilgili konularda akademik çalışmalar gerçekleştirdi.Programdan kamu kurumlarında ya da özel sektör kuruluşlarında çalışanlar, üniversitelerde akademik ya da idari personel olarak görev yapanlar ile lisans son sınıf, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olarak öğrenim görenler faydalanabiliyor.Burs kapsamında, bursiyerlerin okul ücreti, aylık yaşam giderleri karşılanıyor ve bir defaya mahsus vize ve sağlık sigortası gibi masraflar için sabit ödenek veriliyor.

T.C.Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı açıklamasına göre, Jean Monnet Burs Programı 2022-2023 akademik yılı yazılı sınav sonuçları..