AVRUPA AJANSI (AVA) AVRUPA GAZETE/İNGİLTERE-Britanya’da bu yıl 1 Mayıs’a işçi ve emekçiler, çalışma ve yaşam koşullarına saldırıların arttığı ama buna karşılık mücadelelerinin yükseldiği koşullarda giriyor. Geçen 1 Mayıs’tan bu yana, birçok iş kolunda yüz binlerce işçi ve emekçi, ücret, çalışma koşulları, iş güvencesi ve emeklilik hakları için mücadele ve grevlerini sürdürürken, artan yoksulluğa, sağlık ve konut sorunlarına karşı alanlara daha fazla çıktılar. Bu da, özellikle Fransa’da emeklilik hakları, Almanya ve ABD’de de yine ücret ve çalışma koşullarına karşı yapılan grev ve eylemlerde görüldüğü gibi, işçi sınıfı ve emekçilerin uluslararası çapta yükselen mücadelesinin Britanya’daki görünümünü oluşturdu.

Daymer'den açıklama yapıldı. "Birlik, Mücadele ve Dayanışmamızı Yükseltmek İçin 1 Mayıs’ta Alanları Dolduralım!" çağrısıyla yapılan Daymer'in açıklaması şöyle:  

Daymer: "Birlik, Mücadele ve Dayanışmamızı Yükseltmek İçin  1 Mayıs’ta Alanları Dolduralım!"


Daymer: "Son 1 Mayıs’tan bu yana geçen süre aynı zamanda Muhafazakâr Parti iktidarının ülke içinde ve dışında yürüttüğü politikaların bedelinin işçi ve emekçi halka daha da fazla kesildiği bir yıl da oldu. ABD’li emperyalistlerle birlikte Ukrayna’da Rus emperyalistlerine karşı savaşın bedeli, artan enerji faturaları ve yakın döneme kadar yükselişini sürdüren enflasyon oldu. Enerji fiyatları bir yıl içinde birkaç kez artarken, sosyal yardımlarda, dönemin gerekliliklerini bırakalım, enflasyonu bile karşılayabilecek bir artış olmadı. Kaynak ve bölüm kesintileri ve 150 bine ulaşmış personel açığıyla sağlık hizmetlerine ulaşmak daha da zorlaştı: hastane randevuları için bekleyenlerin sayısı ve bekleme süreleri artarken yaşanan ölümler artık günlük haberlerin bir parçası haline geldi."

105 yıldır süren coşku... 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun 105 yıldır süren coşku... 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun

İngiltere'de Grev Ve Eylemlerle Işçi Sınıfı Ve Emekçilerin Mücadelesi
Daymer: Gericilik Yükselişte!


Daymer: "Güç kaybeden iktidarını sürdürmek üzere hükümetin körüklediği yabancı düşmanlığı bu dönemde görülmemiş ölçüde tırmandırıldı. İktidar bir yandan artan savaş ve saldırganlığın cephe arkasını düzenlemek diğer yandan da önümüzdeki günlerde gerçekleşecek yerel ve yılsonuna kadar gerçekleşmesi gereken genel seçimler için göçmen düşmanlığını ana politika olarak belirledi. Lordlar Kamarası ve Yüksek Mahkeme tarafından reddedilmesine rağmen mültecilerin Ruanda’ya gönderilmesinin yolunu açacak tasarı yasalaşma aşamasına getirildi. İşçi ve emekçilerin, demokrasiden yana olanların, hak ve barışı savunanların grev, gösteri ve örgütlenme haklarına yönelik anti-demokratik yasalar uygulanmaya başlandı ve daha gerici yasaların planlaması devam ediyor."


"Geride bıraktığımız 6 aylık süre içerisinde de iktidar uluslararası planda yıkım, baskı, işgal ve soykırım anlamına gelen İsrail devletinin katliam kampanyasını doğrudan destekledi. Bunu ülkede tırmandırılan ırkçılık ve anti-demokratik uygulamaların gerekçesi olarak kullanırken, halkın geniş kesimlerinin Filistin halkıyla dayanışması üzerinden de işçi ve emekçileri bölmeye çalıştı. "


Daymer: "Örgütlenelim, Örgütleyelim!"


Daymer: "İşçi ve emekçiler açısından tüm bu saldırılara karşı tek alternatif birlik, mücadele, dayanışma ve örgütlülük olmayı sürdürüyor. İşçi ve emekçiler birlik mücadele ve dayanışma sayesinde kısmi de olsa kazanımlar elde etti. Halkın aylardan beridir kesintisiz olarak sürdürdüğü eylem, yürüyüş ve protestolar hükümeti izlediği İsrail-Filistin politikasını gözden geçirmek zorunda bıraktı.Yaşam ve çalışma koşullarına, demokratik hak ve özgürlüklerine sermayenin saldırılarının bu denli yoğunlaştığı bir dönem olmasına ve artan örgütlenme ihtiyacına rağmen, işçi ve emekçilerin örgütlülüğü hala zayıflığını sürdürüyor. Buna karşılık emekçi yanlısı kimi sendikaların yanında devrimci ve demokratik kesimlerin artan siyasi örgütlenme arayış ve girişimleri devam ediyor."

Daymer: "Yaşasın işçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs!"


"Hem dünyada hem de Britanya’da biz işçi ve emekçilerin yaşadığı sorunlara karşı tepkimizi ifade etmek ve bu sorunlara karşı birlik, dayanışma ve örgütlülüğümüzü güçlendirmek açısından bu 1 Mayıs büyük bir önem taşıyor. Sömürü, düşük ücretler, sosyal ve demokratik hak kısıtlamalarına karşı, işçi ve emekçilerin acil talepleri için alanlarda yerimizi alalım;  birlik ve dayanışmayı yükseltelim. Yerli ve göçmen işçilerin birliği ve hakları için ortak mücadele çağrısı yapan Day-Mer’de örgütlenerek gücümüzü birleştirelim."


İngiltere'de Grev Ve Eylemlerle Işçi Sınıfı V

Tarih ve Yer: 1 MAYIS Çarşamba, Clerkenwell Green
Adres: Clerkenwell Green, London EC1R 0DU
Metro: Farringdon, Otobüsler: 341, 243, 19, 38
Toplanma Yeri ve Saati: Londra Toplum Merkezi, 10:00
(22 Moorefield Road, Tottenham N17 6PY)