banner43

ATATÜRK’ÜN KURDUĞU DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞININ MEVCUT BAŞKANINI İSTİFAYA DAVET EDİYORUZ

İngiltere Atatürkçü Düşünce Derneğin'inde üyesi olduğu Atatürkçü Düşünce Dünya Platformu, 'Yüz yıl önce, Sevr’i imzalayan Damat Ferit hükümetinin şeyhülislamı Mustafa Sabri, Anadolu’da işgalcilere direnenlere eşkiya demiş, Mustafa Kemal’e lanet etmişti.'ADDP Bildirisi şöyle

GÜNDEMDEKİLER 28.07.2020, 22:05 28.07.2020, 22:21
76
ATATÜRK’ÜN KURDUĞU DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞININ MEVCUT BAŞKANINI İSTİFAYA DAVET EDİYORUZ

AVRUPA AJANSI (AVA) LONDRA-İngiltere Atatürkçü Düşünce Derneğin'inde üyesi olduğu Atatürkçü Düşünce Dünya Platformu, 'Yüz yıl önce, Sevr’i imzalayan Damat Ferit hükümetinin şeyhülislamı Mustafa Sabri, Anadolu’da işgalcilere direnenlere eşkiya demiş, Mustafa Kemal’e lanet etmişti.' sözleriyle başayan bir bildiri yayımladı. ADDP Bildirisi şöyle:

ADDP Başkanı Mevlit Deniz : "Yüz yıl önce, Sevr’i imzalayan Damat Ferit hükümetinin şeyhülislamı Mustafa Sabri, Anadolu’da işgalcilere direnenlere eşkiya demiş, Mustafa Kemal’e lanet etmişti.
Yüz yıl sonra bugün camilerde ezan okunmasını sağlayan Mustafa Kemal Atatürk'e lanet okumak en hafif tabirle emperyalizme uşaklık etmektir."

"Lozan'ın yıldönümünde Anıtkabir'i ilaçlama bahanesiyle kapatıp Ayasofya da büyük tantanalarla namaz kılanların asıl derdi Cumhuriyet ve Atatürk ile hesaplaşmak ve meydan okumaktır. Ancak unutulmamalıdır ki Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet, bu milletin ortak harcıdır onu yok etmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Tarihte Atatürk'e karşı içerde ve dışarda savaş açanlar nasıl perişan oldular ve tarihin karanlık sayfalarında lanetle anıldılar ise bugün de bu değişmeyecek ve Atatürk'e küfür eden ve lanet okuyanlar kendi sözlerinde yok olacaklardır, ve aynı karanlık sayfalarda anılacaklardır."

"ADDP dernekleri ve yönetim kurulu adına Cumhuriyetimizin tapusu Lozan Antlaşmasının yıldönümünü kutluyor; Atatürk'ün kurduğu Diyanet İşleri Başkanlığının mevcut başkanını derhal istifaya davet ediyoruz." 

İstanbul Sözleşmesi İptal Edilmemelidir

“İSTANBUL SÖZLEŞMESİ YAŞATIR”

"Bir toplum, cinslerden yalnız birinin yüzyılımızın gerektirdiklerini elde etmesiyle yetinirse, o toplum yarı yarıya zayıflamış olur. Bizim toplumumuzun uğradığı başarısızlıkların sebebi, kadınlarımıza karşı ihmal ve kusurdur."

- Gazi Mustafa Kemal Atatürk

Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder, Büyük Düşünür Atatürk, Cumhuriyetin ilanından çok önceleri kadınların sorunları ile ilgilenmiştir. 1916 yılında Doğu Cephesi kumandanı iken yaptığı sohbetlerde kadınlara toplum içinde önem verilmesini, hatta çalışma hayatında eşitlikler sağlanmasını bile öğütlemiştir. Türk kadınının, Türk ailesinin çağdaş bir düzeye gelmesi için gerekli temeli kurmuş; “kadınların erkekler yanında bilinçli ve tümüyle” yer almaları için gerekli tüm yolları ışıklandırmıştır. 1926 yılında kabul edilen Medeni Kanun ile kadınlara hukuki ve ekonomik yönlerden büyük haklar, güvenceler vermiştir. Eğitim alanında, seçme ve seçilme konularında kadınlara yepyeni ufuklar açmış, böylece kadın hakları konusunda toplumsal bilinç artmış, ve kadın hakları çok ilerlemeler göstermiştir. Bütün bunlara rağmen, birçok ülkede olduğu gibi, 2020 yılında Türkiye’de de kadın hakları istenen seviyelerden oldukça uzaktadır.

11 Mayıs 2011'de kabul edilen, 2014 yılında yürürlüğe giren ve 2019'un Mart ayında 33 devlet ve Avrupa Birliği tarafından kabul edilip onaylanan İstanbul Sözleşmesi, hem özel, hem de kamusal alandaki şiddeti yasaklayarak Türk kadını için yeni bir ümit ışığı olmuştur. Ancak, 8 yıl önce Türkiye’nin ilk imzacısı olduğu bu sözleşme, bugünlerde iptal edilme tehlikesi ile karşı karşıyadır.

İstanbul Sözleşmesi’nin tam adı “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi”dir. Aynı zamanda İstanbul Sözleşmesi metni, toplumsal cinsiyet ile alakalı şiddet ve ayrımcılığı temel alan ilk uluslararası belge olarak geçmektedir. İstanbul Sözleşmesi, şiddetin her türlüsüyle mücadele konusunda uluslararası işbirliğini öngörür. İstanbul Sözleşmesinin iptalini isteyen bazı aşırı muhafazakar güçler “toplumsal rollerin eşitlenmesinin aile kurumuna zarar vereceğini” öne sürmektedirler. Sözleşme’nin İslami değerlere uymadığını ve aile yapısına zarar verdiğini savunmak, kadınların mağdur edilmesine yol açmak demektir. Bu tür görüşler Türk kadın hakları hareketini en az 100 yıl gerilere götüren, Osmanlı zamanındaki kadınları baskı altında tutan görüşlerdir.

İstanbul'da 1913 yılında kurulan ve kadın haklarını savunan kadın derneği Müdafaai Hukuk-u Nisvan Cemiyeti, Çanakkale Savaşları sırasında kadınları, yaralı erkek askerleri tedavi etmeye çağırdıkları zaman, İslamda kadınların erkeklere temas etmesinin günah olduğunu savunan muhafazakar kesimden büyük itirazlar gelmiştir.

2020 yılında birtakım gerici güçlerin buna benzer itirazlarla, dini değer ve gelenekleri öne sürerek kadınlara verilen hakları geri alma çaba ve baskılarına sessiz kalmak; kadına şiddetin artmaya devam etmesine destek olmak demektir. Ne yazik ki bu çağ dışı zihniyet değişmediği sürece sadece kadına değil, çocuğa, hayvana, doğaya, birçok değerli şeye şiddet uygulamaları devam edecektir. İstanbul Sozleşmesi çocukları da korur.

En başlıca amacı “Kadına yönelik şiddetin sona erdirilmesi” olan bu sözleşmenin dini geleneklere uymadığını savunmak, kadın cinayetlerine göz yummak demektir. İstanbul Sözleşmesinin iptali, demokratik ve laik Türkiye Cumhuriyeti'nin aile ve toplum hayatında kadın erkek eşitliğinin temellerini atarak Türk kadınını yücelten Atatürk’ün ideallerine ve ilkelerine de aykırıdır.

Bizler, İstanbul Sözleşmesine imza atıp onaylamış ülkelerde yaşayan dünya Atatürkçüleri olarak, bu uluslararası sözleşmenin iptaline karşıyız.

33 devlet ve Avrupa Birliği tarafından kabul edilmiş ve onaylanmış uluslararası sözleşmeyi ilk imzalayan ülke olarak takdir edilmiş Türkiye’nin, bu birliği bozan ilk ülke olması da Türkiye için uluslarası sistemden çıkmış olması demektir ki, çağımızda böyle bir karar hem üzücüdür ve hem de KABUL EDİLEMEZ.

Atatürkçü Düşünce Dünya Platformu - ADDP

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DÜNYA PLATFORMU -ADDP'nin, Ayasofya'nın müzeden camiye dönüştürülmesine dair Basın Açıklaması:

“Ayasofya, insanlığın ortak kültürüne hizmet eden bir müzedir”

Bu yazının başlığı, 2014 yılında Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bir yayınında yer alan bir cümledir. 2020 yılına kadar Ayasofya’nın evrensel bir yapıt olduğunu, müze olarak kalmasının daha doğru olacağını savunan bir hükümet, bir anda kendi fikirleri ile çelişkiye düşmüştür, ve Ayasofya’nın Diyanet İşleri Başkanlığı'na devrini ve ibadete açılmasını öngören bir karar vermiştir.

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün eşsiz Barış mesajlarından en anlamlı birini temsil eden Ayasofya Müzesinin statüsünü değiştirmek, Cumhuriyet hukukuna aykırıdır!

Bu karar, İstanbul’u yabancı ülkelerin işgalinden kurtarıp, Ayasofya ve nice diğer tarihi değeri Türkiye’ye kazandıran Büyük Atatürk’ün Türk milletine armağan ettiği hoşgörü, inanç özgürlüğü ve insanlık değerlerine aykırıdır!

Fatih Sultan Mehmet’in “irade beyanı”na dayandırılan bu karar, Türkiye Cumhuriyeti hukukunun geçersiz sayılıp, Cumhuriyet öncesi Osmanlı hukukunu geçerli saymaktır! Laikliği ve Cumhuriyet değerlerini hiçe saymak demektir! Dini ve manevi değerler üzerinden siyaset yapmak demektir!

Uzman hukukçuların Danıştay’ın kararı ile ilgili açıklamaları, “bu gerekçeyi kullanarak daha başka neler iptal edilebilir?” sorusunu akıllara getirecek kadar büyük endişeler yaratmıştır.

Ayasofya’nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli, Atatürk imzalı Bakanlar Kurulu kararının Danıştay tarafından iptal edilmesinin yol açacağı sorunlar sadece hukuki değildir. Bu kararın tarihi, kültürel, siyasi ve hatta turistik ve diğer birçok boyutları da vardır. Birleşmiş Milletler Bilim, Eğitim ve Kültür Teşkilatı UNESCO’nun Dünya Kültür Miras Listesinde olan Ayasofya’nın statü veya fiziksel değişimi UNESCO Dünya Kültür Miras Komitesine danışılmadan yapılamaz. Bu bir uluslararası yükümlülüktür. Ancak bu yükümlülük bir kenara itilmiş, üstelik UNESCO’ nun, “Ayasofya’nın statüsünün karşılıklı görüşmeler yapılmadan değiştirilmemesi” mektuplarına cevap bile verilmemiştir. Hukukçuların uyarılarına göre de, uluslararası sözleşmelerle belirlenmiş yükümlülükleri yerine getirmeden verilen kararlar Anayasa’nın 90. Maddesine aykırıdır. Danıştay’ın sağlam bir gerekçeye dayanmayan kararı, laik cumhuriyet değerlerine uymamakta; uluslararası tepkilere yol açmaya devam etmektedir. Ayasofya’nın ibadete açılmasından önce bütün bunların dikkate alınarak Danıştay’ın kararını gözden geçirmesini ve açıklama yapmasını bekliyoruz.

Dünya Atatürkçüleri olarak, en başta “karakteri saydığı bağımsızlık ve özgürlüğü” Türk milletine armağan eden; demokratik, laik bir hukuk devleti kuran; dil, ırk, inanç ayrımı gözetmeksizin herkesi bir bayrak altında birleştiren; akıl ve bilim ışığıyla Türk ulusunu aydınlatan; barışçı ve insancıl dünya görüşüyle tüm dünyayı kucaklayıp insanlığa esin kaynağı olan Büyük ATATÜRK’ün düşüncelerini, uygulamalarını, ilkelerini ve barış ışığını yaşatmak, savunmak ve yaymak bizler için en büyük onurdur.

Atatürkçü Düşünce Dünya Platformu - ADDP

Yorumlar (0)
31°
açık
banner28
Namaz Vakti 12 Ağustos 2020
İmsak 04:26
Güneş 06:04
Öğle 13:14
İkindi 17:04
Akşam 20:14
Yatsı 21:46
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25
banner27
Günün Karikatürü Tümü
banner37

Gelişmelerden Haberdar Olun

@