Emeklilikte Bilinmesi Gerekenler 2

Degerli okurlar, kanunların ilk ve temel amacı kişilerin mutlak haklarını korumak ve düzenlemek olmalıdır. Ancak özellikle son yıllarda kanunlar oldukça hızlı  değişiyor ve hızlı yazlı yazılıyor ki, açıkcası kişilerin haklarının korunmasına ilişkin olarak pek doğru düzenlemeler yapıldığı söylenemez.  Bu sebeple biz avukatlara kanunların doğru uygulanması ve uygulamadaki sorunların tespit edilmesi bağlamında büyük görevler düştüğüne inanıyorum.

Hukuk köşemizde başta sosyal güvenlik hukuku olmak üzere, Türk hukuku alanında önemli hukuk konularını sizlerle paylaşmaya çalışıyorum . Bu hafta da Türkiye’de sosyal güvenlik haftası olması sebebi ile kısaca da olsa sosyal  güvenlik haklarımızın önemini hatırlatmak sanıyorum yerinde olacaktır. 

Sosyal Güvenlik Hakkı neden önemlidir?

Sosyal güvenlik hakkı Anayasal bir hak olup Anayasamız da ‘’ herkes Sosyal güvenlik hakkından yararlanmak hakkına sahiptir ‘’ şeklinde ifade edilerek güvence altına alınmıştır. Amaç; vatandaşların başta sağlık hizmeti olmak üzere, hayatları boyunca  başkalarına muhtaç olmadan yaşamlarına devam etmeyi sağlayacak maddi güvenceyi oluşturmaktır. Sosyal güvenlik sistemi genel olarak her ülkede devlet tarafından konulur ve yine devlet tarafından yönetilir. Hiç şüpesiz kişilerde soyal güvenlik bilincinin oluşturulması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için devlete bağlı kurumlar tarafından çalışmalar yapılmalıdır. 

İlk işe başlama tarihinin değerlendirilmesi 

Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanan ülke mevzuatına göre emekli haklarının kazanılması ve şartlarının tespitinde; talebiniz doğrultusunda diğer ülkedeki ilk işe başlama tarihi de dikkate alınır. Daha açık bir ifade ile sigortalının ilk defa Türkiye’de sigortalı olması halinde, sözleşme yapılan ülke açısından sigorta başlangıcı Türkiye’deki sigortalılık başlangıcı olarak kabul edilir. Ancak ilk defa sigorta başlangıcı sözleşme yapılan ülkede geçmiş ise Türkiye açısından da sigorta başlangıcı ilgili ülkedeki; ilk işe başlama tarihi  başlangıç tarihi  olarak kabul edilir.

 Bu haftaki yazımıza ünlü düşünür Aristo’nun bir sözü ile noktayı koymak gerekirse; . “Adalet ilkin devletten gelmelidir. Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.”. Hepinize haktan ve hukuktan yana hepsinden önemlisi adaletten yana barış dolu bir hafta diliyorum.

YORUM EKLE