banner43

Çocukların eğitimi ve sağlığı üzerindeki etkiyi Kovid-19 salgınının uzaması derinleştiriyor !

Dünya genelinde öğrencilerin yüzde 90'ı okulların kapatılmasından olumsuz etkilendi ve okul çağındaki çocukların üçte birinden fazlası uzaktan eğitime erişim imkanından mahrum kaldı.

EĞİTİM 23.02.2021, 11:04 23.02.2021, 12:32
37
Çocukların eğitimi ve sağlığı üzerindeki etkiyi Kovid-19 salgınının uzaması derinleştiriyor !

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Türkiye Milli Komitesi Genel Müdürü İnci Haseki, Kovid-19 krizi ne kadar uzun sürerse çocukların eğitimi, sağlığı, beslenmesi ve esenliği üzerindeki etkisinin o kadar derin olacağını belirterek, "Çocukların rutin aşılardan mahrum kalmaları sonucunda normalde önüne geçilebilir hastalık ve ölümler, koronavirüsün yol açacağı kayıplardan çok daha fazla olabilir. Rutin aşılamanın kesintiye uğraması 2021 yılı ve sonrasında daha çok salgının ortaya çıkmasına yol açabilir." dedi.

Haseki, çocukların Kovid-19'dan daha az etkileniyor gibi görünse de herhangi bir krizde olduğu gibi en çok çocukların etkilendiğini dile getirdi.

Salgının tüm dünyada eşitsizlikleri ve yoksulluğu artırdığını, sağlık hizmetlerine ve insani yardıma ihtiyaç duyan kişi sayısını katladığını anlatan Haseki, şu bilgileri paylaştı:

"Halihazırda dünya çapında her 5 kişiden sadece 3'ü bir el yıkama noktasına erişebiliyor, okulların yüzde 43'ünde su ve sabunun bulunduğu bir el yıkama alanı yok. Salgının etkisiyle düşük ve orta gelir düzeyindeki ülkelerde mahrumiyet yaşayan çocuk sayısında yüzde 15 artış yaşanarak, yoksul çocuk sayısına 150 milyon daha eklendi. Zaten zor durumdaki ülkelerde gıda güvensizliği artarken, çocuklarda görülen akut yetersiz beslenme oranları da tırmanışa geçti."

Haseki, kriz ne kadar uzun sürerse, çocukların eğitimi, sağlığı, beslenmesi ve esenliği üzerindeki etkisinin de o kadar derin olacağına işaret ederek, "Aşılama dahil olmak üzere sağlık hizmetlerindeki kesintiler ve artan yoksulluğun getirdiği yetersiz beslenmedeki artış özellikle 5 yaş altı çocuk ölümlerini ve sağlığını etkileyebilir." dedi.

Dünya genelinde öğrencilerin yüzde 90'ının okulların kapatılmasından olumsuz etkilendiğini ve okul çağındaki çocukların üçte birinden fazlasının uzaktan eğitime erişim imkanından mahrum kaldığını kaydeden Haseki, "Evinde internet bağlantısı olan her bir çocuk için, internet bağlantısı olmayan 2 çocuk var. Okul dışı kalmış çocukların sayısını azaltmak için büyük mücadeleler vermemize rağmen bu çocukların sayısı 24 milyon artış göstererek yıllardır karşılaşmadığımız bir seviyeye ulaştı. Uzaktan eğitime katılımın mümkün olduğu durumlarda bile akranlarından uzak olan çocukların hareketlilikleri azalıyor ve bunun neticesinde çocuklar fiziksel zindeliklerini kaybediyor ve duygusal açıdan stres belirtileri gösteriyor." diye konuştu.

Haseki, çocukların evde internet bağlantısı olsa bile ev işleri yapma veya çalışma baskısı, evde yeterli sayıda cihaz olmaması veya çevrim içi fırsatlara nasıl erişileceğinin anlaşılmaması gibi nedenlerle çocukların bu bağlantıya erişemeyebildiğini, ailelerin çocuklarını güvende tutmak için yeterli hazırlığa sahip olmadığı durumlarda çevrim içi güvenlikle ilgili sorunların da görüldüğünü anlattı.

Okulları kapalı olan bazı dezavantajlı çocukların evde şiddet görme olasılığının da artığına dikkati çeken Haseki, "Okul yemeklerinin yokluğunda yoksul çocuklar gıdaya erişemiyor ve beslenmeleri kötüleşiyor. Uzaktan eğitime katılamayan dezavantajlı çocuklar okulların sunduğu sosyal güvenlik ağlarının yokluğunda ne yazık ki eğitimden kopabilir ve çocuk işçiliği, çocuk yaşta evlilik gibi istismar türlerine maruz kalabilir." dedi.

- "Koronavirüs salgını, riski daha da büyütüyor"

İnci Haseki, Kovid-19 salgınının aşının ne kadar kritik bir sağlık hizmeti olduğunu tekrar gösterdiğini vurgulayarak, şu bilgileri paylaştı:

"Aşılama her yıl 2 ila 3 milyon çocuğu kızamık, ishal ve zatürre gibi ölümcül çocukluk hastalıklarından kurtarıyor. Bugün hiç olmadığı kadar çok sayıda çocuk artık aşılanabiliyor ancak 2019'da yaklaşık 14 milyon bebek herhangi bir aşı olamadı. Yoksul ve dezavantajlı çocuklar arasındaki düşük aşılama seviyeleri, anne ve çocuk sağlığının diğer tüm alanlarında elde edilen kazanımları tehlikeye atıyor. Ne yazık ki koronavirüs salgını, riski daha da büyütüyor. Çocukların rutin aşılardan mahrum kalmaları sonucunda normalde önüne geçilebilir hastalık ve ölümler, koronavirüsün yol açacağı kayıplardan çok daha fazla olabilir.

2020'nin yaz aylarında 77 ülkede gerçekleştirilen bir UNICEF araştırması, ülkelerin neredeyse yüzde 68'inin çocuklara yönelik sağlık kontrollerinde ve bağışıklama hizmetlerinde az da olsa kesinti bildirdiğini ortaya koymaktadır. Temmuz 2020 verilerine göre koronavirüs salgını boyunca örneğin en az 30 kızamık aşısı kampanyası ya iptal edildi ya da iptal edilme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Rutin aşılamanın kesintiye uğraması 2021 yılı ve sonrasında daha çok salgının ortaya çıkmasına yol açabilir."

- "Kovid-19 krizinin etkileri, ulaşmamız gereken insan sayısını ve ihtiyaç duyduğumuz kaynağı artırdı"

Kovid-19 salgınının, sürdürülebilir bir geleceğe dair odaklanılması gereken konuları net şekilde ortaya çıkardığını belirten Haseki, UNICEF'in bu bağlamda güncellediği ve dünya çapında farkındalık yaratmaya çalıştığı öncelikleri şöyle sıraladı:

"Dijital uçurumun kapatılması da dahil olmak üzere en savunmasız ve dışlanmış çocuklara öncelik vererek, öğrenme kriziyle mücadele etmek için küresel bir çaba gösterilmeli. Sağlık sistemlerinin genel olarak güçlendirilmesine ve her çocuğun daha sağlıklı büyümesine bir katkı olarak aşının satın alınabilirliği, bulunabilirliği ve eşitliği için küresel olarak harekete geçilmeli. Çocukların ve gençlerin ruh sağlığını desteklemek, korumak ve gelecek yaşamlarını olumsuz etkileyen ihmal, istismar ve çocukluk çağı travmalarına son vermek üzere yatırım ve eylem planı yapılmalı. Çocuklar ve gençler tarafından öngörülen güvenli ve sürdürülebilir bir çevre için temiz suya, sanitasyona ve hijyene erişimi artırmak, çevresel bozulma ve iklim değişikliği sorunlarını ele almak için hükümet, işletmeler ve topluluklar birlikte çalışmalı."

Haseki, 2020'de salgının etkisiyle yardımseverliğin ve insani yardıma desteğin hem Türkiye'de hem de dünya çapında artığının gözlemlendiğini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Ancak ne yazık ki Kovid-19 krizinin etkileri, ulaşmamız gereken insan sayısını ve ihtiyaç duyduğumuz kaynağı artırdı, artırıyor. 2021'de 2020'ye göre UNICEF'in ortaklarıyla birlikte çocuklara yönelik insani yardım planıyla ulaşacağı çocuk ve kişi sayısı 3 katına çıkarken kaynak ihtiyacı yüzde 35 arttı. Savaşlar ve silahlı çatışmalar acil durumların ana nedeniyken açlık, bulaşıcı hastalıklar ve iklim değişikliğine bağlı felaketler de milyonlarca başka çocuğu yaşam kurtarıcı yardımlara muhtaç hale getiriyor. Salgın öncesinde dahi dünyada her 4 çocuktan biri çatışma veya felaketlerden etkilenen bir ülkede yaşıyordu. Bu çocuklar, temiz su, beslenme, sağlık, çocuk koruma ve eğitim hizmetlerine erişim gibi temel haklarına erişemiyor."

- Ebeveyn İpuçları Kitapçığı

UNICEF Türkiye Milli Komitesi Genel Müdürü İnci Haseki, Türkiye'de Mart-Aralık 2020 döneminde UNICEF'in Kovid-19 krizine karşı çalışmalarını ise şöyle özetledi:

"UNICEF, Milli Eğitim Bakanlığına, EBA uzaktan eğitim platformunun teknik kapasitesini ve altyapısını güçlendirmek için mali ve teknik destek sağladı. 6 ilde 6 mobil merkez de dahil 170 fiziksel EBA Destek Merkezinin kurulması ve 90 bin 548 'Evde Öğrenme' seti dağıtılması sayesinde daha fazla çocuk öğrenmeye devam ediyor. UNICEF, okulların güvenli bir şekilde yeniden açılması sürecinde MEB'i destekliyor. Destek, ulusal 'Okula Dönüş kampanyası', uzaktan eğitim pedagojisi ile ilgili öğretmen eğitimi, uzaktan eğitimi yönetme ve güvenli okul ortamları oluşturma konusunda okul yöneticisi eğitimi ve COVID-19'a özgü bir Psikososyal Destek (PSS) Programı, Türkiye genelinde hassas bölgelerdeki okullara hijyen ve temizlik malzemeleri ile diğer malzemelerin sağlanmasını içeriyor. Geçtiğimiz yıl boyunca UNICEF ortaklarıyla birlikte kırılgan ailelere Psikososyal Destek Kitleri, Hijyen setleri ve kişisel koruyucu ekipman ulaştırdı."

Salgının dünyanın her yerinde aile hayatını etkilediğine değinen Haseki, ebeveynlerin çeşitli yaş gruplarına dahil çocuklarını desteklemesine yönelik bilgilerin derlendiği "COVID19 Ebeveyn İpuçları Kitapçığı"nda "Çocuğumun zorlayıcı davranışlarını nasıl yönetebilirim? Ergenlik çağındaki çocuğumla nasıl daha iyi iletişim kurabilirim? Olumlu kalmayı ve öfkemi kontrol etmeyi nasıl sağlarım? Çevrimiçi ortamda çocuğumu nasıl koruyabilirim" gibi başlıklara yönelik pratik öneriler yer aldığını aktardı.

- "Değer yaratmada birey olarak katkınızı küçümsemeyin"

Dünya olağanüstü bir dönemden geçerken herkesin birey olarak dezavantajlı insanlara yardım etmesinin çok değerli olduğunu vurgulayan Haseki, sözlerini şöyle tamamladı:

"İyiliğin çok büyük kısmını empatisi yüksek, duyarlı insanlar yapıyor, toplumsal gelişimi temelden onlar sağlıyor. Günümüzün iletişim olanaklarıyla bu kişilerin etkisi eskisinden daha da büyük oluyor. Bizim de çocuklar için yapılacak çalışmalara katkı olarak topladığımız kaynağın büyük kısmı aylık olarak küçük bağışlarda bulunan bireylerden geliyor. Düzenli bağışçılarımız bizim çocuklar için mutluluk sebebimiz. Çünkü, küçük aylık bağışların hepsi toplanınca etkisi kat kat artıyor. Değer yaratmada bir birey olarak kendi katkınızı küçümsemeyin."

Yorumlar (0)
21°
parçalı bulutlu
banner28
Namaz Vakti 13 Haziran 2021
İmsak 03:24
Güneş 05:24
Öğle 13:09
İkindi 17:09
Akşam 20:44
Yatsı 22:35
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 40 84
2. Galatasaray 40 84
3. Fenerbahçe 40 82
4. Trabzonspor 40 71
5. Sivasspor 40 65
6. Hatayspor 40 61
7. Alanyaspor 40 60
8. Karagümrük 40 60
9. Gaziantep FK 40 58
10. Göztepe 40 51
11. Konyaspor 40 50
12. Başakşehir 40 48
13. Rizespor 40 48
14. Kasımpaşa 40 46
15. Malatyaspor 40 45
16. Antalyaspor 40 44
17. Kayserispor 40 41
18. Erzurumspor 40 40
19. Ankaragücü 40 38
20. Gençlerbirliği 40 38
21. Denizlispor 40 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 34 70
2. Giresunspor 34 70
3. Samsunspor 34 70
4. İstanbulspor 34 64
5. Altay 34 63
6. Altınordu 34 60
7. Ankara Keçiörengücü 34 58
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 34 47
10. Bursaspor 34 46
11. Bandırmaspor 34 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 34 35
14. Adanaspor 34 34
15. Menemenspor 34 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 34 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 38 86
2. M. United 38 74
3. Liverpool 38 69
4. Chelsea 38 67
5. Leicester City 38 66
6. West Ham 38 65
7. Tottenham 38 62
8. Arsenal 38 61
9. Leeds United 38 59
10. Everton 38 59
11. Aston Villa 38 55
12. Newcastle 38 45
13. Wolverhampton 38 45
14. Crystal Palace 38 44
15. Southampton 38 43
16. Brighton 38 41
17. Burnley 38 39
18. Fulham 38 28
19. West Bromwich 38 26
20. Sheffield United 38 23
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 38 86
2. Real Madrid 38 84
3. Barcelona 38 79
4. Sevilla 38 77
5. Real Sociedad 38 62
6. Real Betis 38 61
7. Villarreal 38 58
8. Celta de Vigo 38 53
9. Granada 38 46
10. Athletic Bilbao 38 46
11. Osasuna 38 44
12. Cádiz 38 44
13. Valencia 38 43
14. Levante 38 41
15. Getafe 38 38
16. Deportivo Alaves 38 38
17. Elche 38 36
18. Huesca 38 34
19. Real Valladolid 38 31
20. Eibar 38 30
banner27
Günün Karikatürü Tümü
banner37

Gelişmelerden Haberdar Olun

@