Eğitim Denince

Eğitim denince ne anladığımızın farkına varmalıyız. Eğitim ezbercilik değildir. Eğitim birilerinin bilir bilmez söylediklerine körü körüne inanmak değildir. Sadece sosyal medyayı izleyerek eğitim almışta olmazsınız. Eğitim okuyup anlama, anladığını yorumlama ve doğruluğunu araştırarak doğru bilgileri edinmedir. Ayrıca anladıklarını, doğrularını başkalarına aktararak örnek olmaktır. Bunun için köylerdeki köy okullarını kapatarak köyün aydınlık yüzünü örtmüş olmuyor musunuz? Çocukluğumuzda ilk eğitimi köylerden yetişerek tekrar köylere dönen köy delikanlıların bilgiyle, kültürle, tüm öğrenim ve eğitim formasyonunu alarak köylere giden öğretmenlerdi.Onlar yaparak yaşayarak eğitilip, öğretiliyor ve öğrendiklerini uygulayarak unutmadan gerekenleri yapıyorlardı.

Daha cumhuriyetin başından beri yapılan yeniliklere,aydınlanmalara karşı çıkan, kendisinden başkasına yara olmamaış hatta kendisine bile hayrı olmayan okuyup yazmaya, eğitime, ilerlemeye karşı çıkanlar köy enstitülerini kapatarak ulusumuza en büyük kötülüğü yapmışlardır. Hala aynı kafada olanlar tarafından modernleşme, eğitimde ilerleme, insanların sorup araştırarak karar verme yönündeki atılımlarını baltalamakta ve kendilerine çocuklarına zarar verdiklerinin farkında bile varamaz durumdadırlar. Eğitim hayvanları korumak, ormanları korumak, doğaya ve çevresine zarar vermeden yaşamaktır.

Eğitim sokağa tükürme, kağıt ve çöp atma, parkları ve piknik alanlarına çöp atarak zarar vermemektir. Eğitim neyi ne zaman ve nasıl yapacağını sana doğru olarak söyleyip uygulamanı sağlar. Türkiye'de eğitimin geldiği nokta; Bilgi yarışmasında ineğin yavrusuna ne denir diye soruyorlar. Yarışmacılardan hiç birisi bilemiyor. Ülkemizde yapılan sınavlarda alına sonuçlar ise hepimizin malumudur. Eğitim sağlıktır. Gerekli eğitimi alan kişi sağlığını nasıl koruyacağını da bilir. Kalkıp muskacıya giderek şifa aramaz.Tam donanımlı eğitim alan hekimlerde hastalarına gerektiği şekilde tedavi ederek görevlerini yerine getirmiş olurlar. Eğitim dine ilgiside çok önemlidir.Eğitimli kişi dinini gereklerini tam ve doğru olarak öğrenerek uygulamaya çalışır.Başkalarınada bildiklerini doğru öğreterek yardımcı olur.Her konuda yaparak, yaşayarak, görerek, işiterek, uygulayarak araştırıp, soruşturup doğru karara ancak doğru ve çağdaş eğitim ve öğretim ilkelerine sahip olanlar başarılı olurlar. Eğitim yaşamın kaynağıdır.

Hepinize sağlık ve başarılar dilerim.

YORUM EKLE