CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Türkiye Varlık Fonunun, Sayıştay denetimine açılmasına ilişkin kanun teklifi verdi.

Özel'in TBMM Başkanlığına sunduğu teklif, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da değişiklik yapıyor.Teklifle, Türkiye Varlık Fonu, alt fonlar ve şirket tarafından kurulan diğer şirketler hakkında Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonlarının TBMM Tarafından Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un uygulanmayacağına ilişkin düzenleme, madde metninden çıkarılıyor. Sayıştay ve TBMM denetimine açılmasıyla bu şirketlerin bağımsız denetime ilişkin hükümleri kaldırılıyor.

Teklifin gerekçesinde, Türkiye Varlık Fonunun denetiminin, kurulduğu günden yana sürekli tartışma konusu olduğu, yapılan bağımsız denetimin hem tatmin edici bulunmadığı hem de denetim raporlarının kanunda belirtilen tarihlerde sunulamadığı savunuldu.

Gerekçede, şöyle denildi:

"(Kaynak yaratacak) diye kurulan Türkiye Varlık Fonu, son dönemde yaptığı işlemlerle kaynak değil yeni borçlar yaratan bir kurum haline gelmiştir. Bu durumun gelecekte ülkemize yeni faturalar çıkaracağı açıktır. Bu faturalar gelecek nesillerimizi tehdit edecektir. Fonun borçlarının ciddi boyutlara yükselmesi, fonun denetiminin önemini çok daha artırmıştır. Türkiye Varlık Fonu ve alt fonları, Turkcell ve Türk Telekom gibi alımlar yapmış, kamu bankalarının sermaye artışları için ciddi şekilde borçlanmıştır. Fonun ciddi bir denetime tabi tutulmaması bu işlemlerdeki soru işaretlerinin açığa çıkmasına engel olacaktır."

 CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel

"Bu faturalar gelecek nesillerimizi tehdit edecektir. "

Fonun borçlarının ciddi boyutlara yükselmesi, fonun denetiminin önemini çok daha artırmıştır. Türkiye Varlık Fonu A.Ş. ve alt fonları Türkcell ve Türk Telekom gibi alımlar yapmış, kamu bankalarının sermaye artışları için ciddi şekilde borçlanmıştır. Fonun ciddi bir denetime tabi tutulmaması bu işlemlerdeki soru işaretlerinin açığa çıkmasına engel olacaktır. Hazırlanan bu kanun teklifiyle Türkiye Varlık Fonu’nun Sayıştay Kanunu ile Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’dan istisna tutulmasına ilişkin hükümlerin kaldırılmasıyla Anayasanın 165’inci maddesi çerçevesinde denetime tabi tutulması ve kamu kaynaklarının nasıl kullanıldığının daha sıkı şekilde denetlenmesinin önü açılacaktır.”

Türkiye Varlık Fonu Nedir? 

Gözden kaçırmayın

Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Meclisi seçim sonucu Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Meclisi seçim sonucu


Kuruluş    26 Ağustos 2016
Genel merkezi    İstanbul, Türkiye
Kilit kişiler    Recep Tayyip Erdoğan (Yönetim Kurulu Başkanı)
Salim Arda Ermut (Genel Müdür)
Website    www.tvf.com.tr

Türkiye Varlık Fonu ozel


Türkiye Varlık Fonu (TVF), Türkiye merkezli bir şirket. 26 Ağustos 2016 tarihinde Başbakanlığa bağlı bazı şirketleri yönetmek için kanunla kuruldu. Şirketin kuruluş amacı 65. Türkiye Hükûmeti tarafından, "sermaye piyasalarında araç çeşitliliği ve derinliğine katkı sağlamak, yurt içinde kamuya ait olan varlıkları ekonomiye kazandırmak, dış kaynak temin etmek, stratejik, büyük ölçekli yatırımlara iştirak etmek için Türkiye Varlık Fonu ve bu fona bağlı alt fonları kurmak ve yönetmek" olarak açıklandı. 10 Temmuz 2018 tarihinde 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Cumhurbaşkanlığı'na bağlandı.[

Türkiye Varlık Fonu sirket

Şubat 2017'de hükûmetin, Temmuz 2016'dan beri süren olağanüstü hâl ile birlikte ilan etme yetkisine sahip olduğu kanun hükmünde kararname ile Halkbank, Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul ve Ziraat Bankası dahil olmak üzere çeşitli büyük bütçeli kamu kuruluşları ve hazine arazileri bu fona devredildi. Bu kuruluşların Sayıştay denetimine tabi olmayan Varlık Fonu'na devredilmesi medyada yankı bularak beraberinde geniş çaplı eleştirileri getirdi