Çağdaş Eğitim

Çağdaş eğitim denilince  öğrenci merkezli eğitim akla gelir.Öğrenci merkezli eğitimde öğrenci bireysel farklılıkları olan bireyler olarak görülür.Çağdaş eğitimin amacı bedensel, ruhsal ve sosyal açıdan uyumlubireyleryetiştirmektir.Toplumda gelişmeyi,yaratacakkişiler sorgulayan, yargılayan ve araştıran kişilerdir.Öğretmen ve proğram merkezli eğitim anlayışı doğal olarak öğretimi ön plana çıkarmış ve öğrenciyi bazı bilgilerin öğretilmesi gerekli bir varlık olarak görmüştür.Ama insan sadece zihinsel bir varlık değil aynı zamanda ruhsal ve sosyal bir varlıktır.

Türkiyede yani yurdumuzda izlenen politikalara bakıdığında milli eğitimin bütüncül bir sistem olarak ele alınmadığı görülmekte,dolayısıyla sistemin unsurları üzerinde yapılan değişikliklerin sistemin diger unsurları üzerindeki etkisinin yetince analiz edilmeden yürürlüğe konulduğu görülmektedir.Son 10 yılda Yüksek Öğretim Kurumu  ile Milli Eğitim Bakanlığı arasındaki koordinasyosuzluk milli eğitimde isikrarlı bir politika geliştirmeyi engellemiştir.Nereden bakarsak bakalım son yıllardaki verilmeye çalışılan eğitimdeki aykırılıklar artarak devam etmektedir.Gerek öğrenci gerek öğretmen üzerindeki baskılar doğruyu bulamayaı aramayı engellemektedir.Öyle 3, 4 yaşındaki çocuklara türban takarak eğitim olmuyor.Ana okullarına ve diger okullara mescit açarak doğru eğitim verilmiyor.Üniversitelerdeki öğreticilerin bile bilimden uzak söylemleri ile doru eğitim verilmiyor.Yapılan sınavların hazırlanış ve öğrencilerin verdikleri yanıtlara bakıldığındada bu çarpıklıklar görülüyor.Bir an önce yapılan hataların farkına vararak enkısa zamanda çağdaş eğitim , öğretim sistemi ilkelerine dönülerek geleceğimize sahip çıkmamaız gerekiyor.Hiç kimsenin dayatmalarla , kişisel çıkarları ön planada tutarak bir eğitim politikası yapmaya çabalamasın.Çünkü bu ülke hepimizin. Bu çocuklar da hepimizin geleceğidir.Her aklına gelen , her otorite sahibi geleneklerimiz, çağdaş kurallarla oynamsın.Çocuklarımızla hele öğretmenlerimizle hiç ama hiç oynamasın.Çünkü son yıllarda hem öğrenciler hemde öğretmenlerimiz huzursuzdurlar.Bağımsız eğitim verilmiyor ülkemizde. Hepinize sağlıklar dilerim.

YORUM EKLE