AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

Degerli okurlar, hukukun hayatımızdaki önemini sanıyorum artık çoğumuz farkındayız. Hukuk kurallarının ne kadar çok bilincinde olursak karşımıza çıkan hukuk problemlerini çözmemizde bizler için bir o kadar kolay olur. Son yıllarda uluslarası yaşamın artması ile birlikte, uluslarası hukukun önemi de bizler için giderek artmaya başlamıştır.

Yine son dönemlerde uluslarası hukuk alanında Avrupa İnsan Hakları  Mahkemesi, insanlarımızın bireysel haklarının uluslararası alanda korunması bağlamında tartışılmaz büyük bir önem kazanmaya başladı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi uluslarası bir kuruluş olup; esas amacının Avrupa İnsan Hakları sözleşmesi ile güvence altına alınmış  temel insan haklarının devletler nezdinde bireysel başvuru yöntemi ile korunmasını sağlamaktır. Diğer bir ifade ile; Avrupa Konseyi’ne üye ülkeler, üye devletlerde yaşanan ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin yanlış uygulanmasından kaynaklanan insan hakları ihlâllerinin tespiti için, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ni kurmuştur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de 1987 tarihinden itibaren, vatandaşlarının Mahkemeye  bireysel başvuru hakkını kabul etmiştir. 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuru nasıl yapılır?

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde dava açmak için, yasal olarak düzenlenmiş başvuru formunu  doldurmak gerekir. Türk mahkemelerinde örneklerini gördüğümüz gibi bir dava dilekçesi ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru yapılamaz. Başvuru için mahkemeye özel başvuru formunun doldurulması yasal şarttır. 

Başvuru formu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Yazı İşleri Müdürlüğü'ne posta yolu ile gönderilmelidir. Başvuru formu Türkçe hazırlanabilir bu konuda yasal bir engel yoktur. Yalnız, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin resmi dili İngilizce ve Fransızca'dır. Bu sebeple; bu dillerden biri ile başvuruda bulunmak  davanın daha hızlı ilerlemesini sağlayabilir. Tabii ki böylesine önemli hukuksal başvuruları uzman desteği alarak yapmakta, hak kayıplarının en aza indirilmesi bağlamında büyük yarar vardır. 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuru formu mutlaka okunaklı ve anlaşılır bir şekilde doldurulmalıdır.  Başvuru formunda, konu açık bir şekilde belirtilmeli ayrıca Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin hangi maddesine veya maddelerine dayandığı da açıklanmalıdır. Son olarak belirtelim; mahkemeye yapılan  başvurular ücretsiz olup davanının açılması harca tabi değildir. Yani, herhangi bir dava harcı ödemek durumunda değilsiniz. Başvuru yapıldıktan sonra yapılması gereken işlemler mahkemenin yazı işleri müdürlüğü tarafından ilgli kişilere yazılı bir şekilde bildirilir. 

Adalet bazen topal yürür, ama gideceği yere er yada geç ulaşır. Bu haftalıkta bu kadar, bütün okurlarımıza haktan ve hukuktan yana, her şeyden önemlisi adaletten yana barış dolu bir hafta diliyorum. 

 
YORUM EKLE