CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, asgari ücretin işçi ve ailesinin asgari düzeyde geçimini sağlayacak seviyeye çekilmesi gerektiğini belirterek en az 3 bin 100 lira olmasını istedi.

Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, hükümetin fırsat eşitliği, adaletli gelir dağılımı ve asgari yaşam koşullarını sağlamadığını savundu.Türkiye'de 40 milyon kişinin açlık sınırının altında yaşadığını öne süren Kaya, "Asgari ücret 3 bin 100 liradan az olmamalı. Asgari ücret işçi ve ailesinin asgari düzeyde geçimini sağlayacak seviyeye çekilmeli." dedi.

Asgari ücretten vergi alınmaması gerektiğini söyleyen Kaya, "Asgari ücret sonrası ilk vergi basamağı oranı yüzde 10 olmalı. Asgari ücret ulusal düzeyde tek ve yıllık belirlenmeli. Asgari ücret belirlenirken kamuda geçerli olan en düşük aylık tutarı da dikkate alınmalı." diye konuştu.

SGK prim payının 5 puan düşürülerek bütçeden karşılanmasını öneren Kaya, kısa çalışma ödeneğinin yeni belirlenecek asgari ücret seviyesine çekilmesi, gelir kaybı yaşayan işçilerle kayıt dışı çalışanlar için asgari ücret seviyesinde nakdi destek sağlanması gerektiğini de kaydetti.