Avrupa Birliği Komisyonu, şirketlerin güvenli biçimde veri paylaşımını artırmalarına yönelik düzenleme teklif etti.

AB Komisyonu, veri yönetişimi hakkında yeni kurallar içeren düzenlemesini açıkladı. Buna göre, veri aracılık sistemi kurularak şirketlerin ve araştırmacıların çeşitli dijital verileri birbirleriyle paylaşmaları sağlanacak. Katı kurallara tabi olacak veri aracıları, kamusal, kurumsal ve bireysel verileri güvenli biçimde toplayacak. Şirketler ve araştırmacılar, tüketici haklarını ve rekabet kurallarını muhafaza ederek veri paylaşımını arttıracak.

Şirketlerin daha fazla veriye erişimleri sağlanarak toplum yararına olan yeni hizmet ve ürün geliştirmeleri desteklenecek. Verilere erişecek şirketlerin AB ülkelerinde temsilcileri bulunması gerekecek.

Süreçte özellikle kişisel verilerin mahremiyeti sıkı biçimde gözetilecek. Böylece, AB çapında endüstriyel ve kamusal bilgilerin paylaşımını kolaylaştıran bir veri pazarı kurulacak.

Gözden kaçırmayın

Twitter'dan spam hesaplarıyla mücadele açıklaması Twitter'dan spam hesaplarıyla mücadele açıklaması

Söz konusu düzenleme teklifinin yürürlüğe girmesi için AB üyesi ülkelerin ve Avrupa Parlamentosu'nun (AP) onayı gerekiyor.