Avrupa Birliği, Türkiye'deki tarım ve kırsal kalkınma programlarına 2027 yılına kadar toplam 430 milyon avroluk destek sağlayacak.

AB, Türkiye'deki tarım ve kırsal kalkınma programlarına 2027 yılına kadar toplam 430 milyon avroluk destek sağlayacak.AB Komisyonu, aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla oluşturulan, Katılım Öncesi Yardım Aracı'nın (IPA) Kırsal Kalkınma programlarına 2021-2027 döneminde verilecek desteğin kabul edildiğini açıkladı.Buna göre, AB, aday ülkelerdeki tarım ve kırsal kalkınmayı destekleyecek programlara toplam 927 milyon avro kaynak sağlayacak.

Gözden kaçırmayın

Atatürk'ün eşyaları 19 Mayıs'ta Metaverse'de Atatürk'ün eşyaları 19 Mayıs'ta Metaverse'de

Bu kaynaktan en büyük payı 430 milyon avro ile Türkiye alacak.

 Avrupa Birliği Türkiye'ye 430 milyon avroluk yardı

Söz konusu programdan Sırbistan 288 milyon avro, Arnavutluk 112 milyon avro ve Kuzey Makedonya 97 milyon avro fon alacak.AB desteğinin, ulusal kamu ve özel sektör katkılarıyla birlikte, Batı Balkanlar ve Türkiye'nin kırsal alanlarında toplam 2 milyar avroluk yatırım sağlaması bekleniyor.Söz konusu program, AB'nin Ortak Tarım Politikası, Kırsal Kalkınma Politikası ve ilgili politikalarının uygulanması ve yönetimi için uyum hazırlıklarını ve bu kapsamda politika geliştirilmesini desteklemeyi amaçlıyor.

Avrupa Birliği Komisyonu, Türkiye’ye yönelik katılım öncesi yardım aracı kapsamındaki kırsal kalkınma programını (IPARD) 14 Mart günü onayladı.

Program, tarım ve kırsal kalkınma alanında 2021-2027 dönemi için AB desteğinin temelini oluşturuyor. AB desteğinin, ulusal kamu ve özel sektör katkılarıyla birlikte, Türkiye’nin kırsal alanlarına toplamda 1 milyar Avro’yu aşkın yatırım sağlaması bekleniyor. IPARD programı, tarım ve kırsal kalkınma alanlarının mukavemetini artırmak üzere AB’nin bu alanlara yatırım desteğinin açık bir göstergesidir. IPARD Programının uygulanmasıyla Türkiye, tarım-gıda sektörünün rekabet gücünün artırılması, doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi, iklim eylemi ve kırsal alanların cazibesinin artırılması hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik adımlar atıyor. Program aynı zamanda Avrupa Yeşil Mutabakatı hedeflerine de bir takım faaliyetlerle katkıda bulunuyor.

Örneğin;

Tarım işletmelerinin fiziki varlıklarının ve tarım-gıda sektörü işletmelerinin modernizasyonu ve daha iyi çevresel performansıyla rekabet güçlerinin artırılması, 
Yenilenebilir enerji üretimi ve artan enerji verimliliği,
Gübre ve atık yönetiminin iyileştirilmesi,
Yenilikçi, çevre ve iklim dostu teknoloji transferi,
Çevre ve iklimle uyumlu tarımsal üretim yöntemlerinin geliştirilmesi.
IPARD programı ayrıca, bina, makine ve ekipmanın iyileştirilmesi dahil AB standartlarıyla uyuma yönelik yatırımları desteklemektedir. Bunun yanı sıra noksan tedarik zincirlerinin oluşturulması, kırsal alanların büyüme potansiyeli ve cazibesinin artırılması, gelir getirici ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve özellikle kadınlar ve gençlerin kırsal istihdamının desteklenmesine yardımcı olmaktadır.