BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), farklı üye ülkelerde faaliyet gösteren şirketlerin resmi ve bürokratik işlemlerini azaltmaya yönelik teklif hazırladı.

AB Komisyonu'nun Adaletten Sorumlu Üyesi Didier Reynders, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, Birlik ülkelerindeki işletmelerin bürokratik işlemlerini azaltmak için dijital işlemleri ve resmi süreçleri kolaylaştırmaya yönelik yeni yönetmelik teklifini tanıttı.

Teklife göre, farklı AB ülkelerinde işletmelere yönelik bürokratik işlemler kolaylaştırılacak.

Bu çerçevede, ortak AB şirket sertifikası uygulamasına başlanacak. Ücretsiz olacak ve bütün AB dillerinde hazırlanacak sertifika, şirketler hakkında temel bilgileri içerecek. Böylece işletmelerin idari masrafları azaltılacak.

Şirketlerle ilgili bilgiler, iş kayıt sistemi aracılığıyla üye ülkeler arasında paylaşılacak.

Şirketlerin başka bir AB ülkesinde şube veya temsilcilik kurarken yeniden bilgi sunmasına gerek kalmayacak.

Bir kişiye şirketi başka bir ülkede temsil etme yetkisi verecek çok dilli dijital AB vekaletnamesi uygulamasına başlanacak.

Şirket belgeleri için apostil veya onaylı tercüme gibi formalitelere son verilecek.

Söz konusu teklifin yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu (AP) ve üye ülkelerin onayı gerekiyor.