8 MARTA ÖZEL MEDENİ KANUNDA KADIN HAKLARI

Değerli okurlar, "8 Mart Dünya Emekci Kadınlar Günü"ne özel ve önemine istinaden, bu hafta hukuk köşemizde medeni kanunumuzdaki kadın haklarını kısaca sizlere hatırlatmak istiyorum. 

Türk Medeni Kanunu evlenme yaşından başlayıp, yasal yerleşim yeri, aile reisliği, boşanma davaları, aile konutu ve konut eşyası, yasal mal rejimi, velayet, vesayet, emeğin değerlendirilmesi, mülkiyet, miras ve çocuk hakları , evlilik birliği devam ederken kadınların çalışma durmuna kadar birçok konuyu düzenlemiştir. Ancak bu hafta özellikle kadın haklarına ilişkin olan düzenlemeleri çok kısaca açıklamak istiyorum. 

 

Türk medeni kanunun 159. maddesi evli kadınlara, ev dışında herhangi bir işte  çalışabilmek için kocalarından izin alma zorunluluğu getirmişti. Özellikle hukukçuların yürüttüğü çalışmalar sonunda  bu madde Anayasa Mahkemesi kararı ile iptal edildi. Sonrasında Medeni Kanun’da yapılan değişiklik sonucunda eşlerden her birinin meslek ve iş seçiminde ve bunların yürütülmesin de evlilik birliğinin huzur ve yararını göz önünde tutacağı esasına dayalı olarak çalışabileceği yönünde bir iyileştirme getirildi. Yasanın bu şekliyle  yasallaşması sonucunda kadının izin alma durumu ortadan kaldırlmış oldu. 

Medeni Kanun’daki diğer bir düzenleme, mal rejimi konusundadır. Mal rejimini kısaca açıklayacak olursak; evlilik süresince malların nasıl tasarruf ve idare edileceğini  ayrıca  boşanma veya ayrılık durumunda bu malların eşler arasında nasıl paylaşılacağını ifade eder. Eski Medeni Kanuna göre evlilik sırasında geçerli olan kanuni mal rejimi "mal ayrılığı" iken, Yeni düzenleme de  "edinilmiş mallara katılma rejimi" kabul edilmiştir. Her eşin kendi adına kayıtlı mallara sahip olması esasına dayanan mal ayrılığı rejimi yerine, daha hakka ve adalete uygun yeni mal rejimine  gore;  evlilik birliğinin kurulmasından sonra her eşin karşılığını vererek elde ettiği malvarlığı değerlerini yani edinilmiş malları evliliğin sona ermesi ile birlikte eşler, eşit olarak paylaşmak durumunda kalacaklardır.

Eski medeni kanunumuzdaki başka bir düzenlemeye göre; ’’Evlilik birliğinin reisi kocadır. Koca ortak ikametgâhı seçer’’ Şimdiki yasal düzenlemeye baktığımızda; "Eşler oturacakları konutu beraber seçerler. Evlilik birliğini eşler beraberce yürütürler.". 

Değerli okurlar, özellikle de kadın okurlarımızın "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü"nü kutlar, barış dolu bir hafta dilerim.

 
YORUM EKLE