1 Kasım yine koalisyonu gösteriyor

Gezici Araştırma Şirketi’nin seçime çeyrek kala yaptığı son ankette AK Parti’nin tek başına iktidar olamayacağı görülüyor. Özellikle genç seçmen “koalisyon Hükümeti”nden yana olduğunu gösteriyor. Oy kullanacak olanların % 74’ü “AK Parti artık ülkeyi yönetemiyor” görüşünde.  

Araştırmada dikkat çeken bir nokta da, daha önce AK Parti’ye oy veren seçmenlerin de artık bu partiden desteğini çekmekte olduğunu göstermesidir. AK Parti’yi daha önce eleştirmeyenler şimdi bu partiyi eleştirebiliyorlar. Yapılan yanlışlara dikkat çekebiliyorlar. 

Araştırmaya katılan halkın 1 Kasım 2015 milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vermek istediğine ilişkin dağılım incelendiğinde % 40,8 AKP’ye oy vereceğini ifade ederken % 27,6’sı CHP’ye, 15.8’i MHP’ye ve % 13,6’sı HDP’ye oy vermek istediğini ifade ediyor.

Gezici Araştırma Grubu’nun konu ile ilgili yaptığı son araştırma ve çıkan sonuçları sizlerle paylaşıyoruz:

 

 

Halkın % 72,3’ü geçim sıkıntısı yaşıyor, % 48’i geçinemiyorum, % 64’ü artık tasarruf yapmamda yeterli gelmiyor % 22,1’i “işsizim” diyor.

“Son Günlerde Yaşanan Kaos Ortamının Sorumlusu Kim veya Kimlerdir?” Sorusuna İlişkin Dağılım incelendiğinde % 45,5’i Recep Tayyip Erdoğan olduğu ifade edilirken aynı zamanda 30,6’sı AKP ve % 39,5’i HDP olduğu ifade etmektedir.

 1 Kasım seçimlerinde CHP’ye oy vermek isteyenlerin % 87’si hükümetin terör olaylarıyla ilgili yaklaşımını yeterli bulmadığını ifade ederken MHP’ye oy vermek isteyenlerin % 90’nı, AKP’ye oy vermek isteyenlerin % 42,6’sı terör olaylarıyla ilgili hükümetin yeterli olmadığını ifade etmektedirler.

 

 

Araştırmaya katılan halkın hükümetin terör olaylarıyla ilgili yaklaşımını yeterli bulup bulmamasına ilişkin dağılım incelendiğinde % 70,9’u yeterli olmadığını ifade ederken % 17,8’i yeterli olduğunu ifade etmektedir.

Türk halkı koalisyonlara her zaman karşı çıkmıştı tarih de ilk defa koalisyona evet diyor. 

 

Halkın % 62’si koalisyona evet diyor. AKP'ye oy verenlerin % 48’i koalisyona evet diyor, CHP Seçmenin % 76’sı MHP Seçmenin % 64’ü koalisyon kurulmalı diyor. 

 

Ülke nüfusunun % 55 gençlerden oluşması koalisyonu kabul kılmaktadır. Gençler sağduyu ve normalleşme adına koalisyonu istediği görülüyor.

 

“Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bahsettiği başkanlık sistemini destekliyor musunuz?” Sorusuna ilişkin dağılım incelendiğinde % 68,7’si “hayır” derken % 31.3’ü” evet. ” diyor.

 

Araştırmaya katılan halkın % 74,5’nin son günlerde halkın üzerinde bir baskının olduğunu düşünüyor.

Gezici Araştırma Grubu özellikle 13 yıldır iktidarda olan AK Parti’nin “Ülkeyi yönetirken hiç hata yaptı mı?” sorusuna verilen yanıtlar seçmenin eğilimini de açıkça ortaya koyuyor. 

Seçmen “Çözüm sürecini yürütemedi, ekonomiyi kötü yönetiliyor, işsizliği çözemedi, yolsuzlukla mücadelede sınıfta kaldı, yargıya çok müdahale edildi, Türkiye kutuplaştırıldı, Suriye politikası yanlıştı, Suriyeli sığınmacıları kontrol altında tutamadılar” diyor. 

Bütün bunları alt alta koyup değerlendirdiğimizde önemli sorunlarda AK Parti’nin başarısız olduğunu görüyoruz. Sandıkta oy kullanacak olanlar da bu konuları çok açık biçimde dillendiriyor.

Zaten parti içindeki sıkıntıların ve seçim sonrası ortaya çıkabilecek bir bölünme ihtimalinin de buradan kaynaklandığını sanıyoruz. MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin seçim sonrası 5.partiden öz etmesinin altında yatan gerçeğin de böyle bir gelişmeden kaynaklanabileceğini düşünüyoruz.

Diğer bazı kamuoyu araştırma gruplarının yaptıkları anketlerde de aşağı yukarı bu konuların önde bulunduğunu görüyoruz. 

Bir önemli nokta da şu:

Seçime katılım oranının fazla olması AK Parti oylarının düşmesine, muhalefetin oylarının da artmasına neden olabileceğine dikkat çekiliyor. Özellikle katılımın %88 gibi bir rakama ulaşması halinde AK Parti’nin oylarının % 35 civarında olabileceği ifade ediliyor. Bunu da bir bilgi notu olarak paylaşıyoruz.

Temennimiz seçimlerin güvenli ve huzur içinde geçmesi, sandık ve seçim güvenliğinin tam olarak sağlanmasıdır. Bir de her zaman söylediğimiz gibi seçmen hangi partiye oy kullanırsa kullansın ama mutlaka sandığa gidip hür iradesini yansıtsın. Çıkan sonuçlara da herkes saygı duysun.

YORUM EKLE