DAVA HAKKI

Sevim Özdemir

Değerli okurlar, biz hukukçulara göre  ‘’ insanların refah ve huzurunun temeli hukuktur.’’ Bir ülkede hukukun temel  taşlarının tamamen yerinden  oynatılması demek o ülkede refah ve huzurun yok olmasına sebep olmak demektir. Esas olarak KUVVETLER AYRILIĞI ilkesinin vazgeçilmesi olan, YARGI ORGANIN işlevsiz hale getirilmesi hukukun temelinden sarsılmış olmasına güzel bir örnek teşkil eder. 

Bu hafta hukuk köşemizde  hukukun genel konularından birisi olan ve her zaman karşımıza çıkabilecek   ‘dava hakkının’ ve ‘davanın unsurlarının’  önemli noktalarını  sizlerle paylaşmak istiyorum. 

Dava hakkı ne demektir?

Kişinin ihlal edilen bir hakkını koruması için mahkemeye müraccat etme yetkisi demektir. Dava ise; mahkemeden bu hakkın korunması için yapılan taleptir. 

Davanın başlıca  kaç unsuru vardır?

* Hak sahibi, 

*Hak sahibinin kanunen korunan menfaati,

* Menfaatin korunmasını isteyebilme yetkisi yani dava hakkı olmak üzere başlıca üç önemli unsuru olduğunu söyleyebiliriz. 

Dava hakkının şartlarına kısaca bakacak olursak :

Dava hakkının doğması için meşru bir hakla beraber menfaatin  olması gerekir. Menfaat ise; hukuki, meşru ve ahlaki olmalıdır. Aynı zamanda kişiye özel yani şahsi ve halen mevcut olmalıdır. Ayrıca Medeni Kanun’a göre;  kişiler dava açma ehliyetine sahip olmalıdır. Bu şartlardan biri yoksa, mahkeme davanın esasına bakmadan davayı  reddetmek durumundadır. 

Özellikle bu noktada  yurtdışında yaşayan gurbetçilerimizin bilmesi gereken; Dava, dava dilekçesinin mahkeme kaleminde ‘Esas defterine’ kaydedildiği veya işlendiği gün açılmış olur. Yani; yurtdışında vekil aracılığı ile bir dava açtığınız takdirde;  hangi tarihte açıldığı konusunda emin olmak istediğinizde davanın‘esas defterine’ kaydedildiği tarihi sormanız gereklidir. 

Son olarak merak eden okuyucularımız için dava harçlarını da kısaca açıklayacak olursak;  Harçlar Kanunu’na göre; dava harçları her yıl yeniden düzenlenir ve çoğu zaman bu düzenleme dava harcında artış olarak kendini gösterir. Ayrıca her davaya göre dava harçları değişiklik gösterir. Davanın açılması sırasında; başvurma harcı, dava karar harcı ve  ilam harcı peşin ödenmelidir. Bu üç harç peşin veya süresinde ödenmemişse, müteakip işlemlere ancak harçlar ödendikten sonra devam edilebilir. 

Bütün okurlarımıza, hukuktan ve haktan yana  hepsinden önemlisi adaletten yana barış dolu bir hafta diliyorum.