ÇOCUK HAKLARI

Sevim Özdemir

Değerli okurlar,  Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bir sözüne göre, ‘’Çocuklar, her türlü ihmal ve istismardan korunmalı ve onlar her koşulda yetişkinlerden daha özel ele alınmalıdır.’’  

 Hukuk kurallarının en önmeli varoluş sebebi  ülkedeki kamu  düzeninin sağlanması ve sürdürülmesine hizmet etmektir. Hukuk devletlerinde  çocuklar ve gençler kamunun en önemli parçasıdır. Hiç şüpesiz çocuklara ve gençlere yönelik  başta cinsel olmak üzere hiçbir istismar devlet tarafından onaylanamaz ve korunamaz.  Hiç bir hukuk devleti özellikle çocuklara yönelik başta cinsel istismar suçları olmak üzere hiçbir faili koruyucu ve kollayıcı yasalara izin veremez. 

Bu hafta ki hukuk köşemizde,  geçen hafta itibarı ile kutalanan Dünya Çocuk Hakları günü ve Türkiye’de son yaşanan olaylar nedeni ile çok kısada olsa  çocuklarımızın hukukunu  ve  çocuk haklarını özellikle bu dönemde hatırlamaya ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. 

 Dünya Çocuk Haklarına Dair Sözleşme;  Dünya devletleri arasında en çok kabul edilen insan hakları belgesi  olma özelliğine sahiptir. 

Türkiye’nin de taraf olduğu ve imzaladığı  Sözleşmeye göre; bütün çocuklar yaşları ve cinsiyetleri ne olursa olsun; her çocuk  başta yaşama hakkı olmak üzere, doğru ve düzgün bir şekilde yasalardan yararlanma hakkına sahiptir. Hiç  şüpesiz  bütün çocuklar yasalar önünde eşittir ve  yasalar karşısında aynı haklara sahiptir. 

Çocuklarımızın en temel haklarını birkez daha hatırlamak gerekirse; 

* Doğru ve düzgün  bir şekilde yaşama ve gelişme hakkı.

*Başta cinsel  olmak üzere hertürlü istismardan korunma hakkı.

*Sağlık hizmetlerinden gereği gibi yararlanma hakkı. 

*Eğtim hizmetlerinden cinsiyet ayrımı yapılmaksızın  yararlanma hakkı.

* Dengeli ve düzenli beslenme hakkı .

*Eğlenmek- dinlenmek ve  oyun hakkı. 

*Barınacağı ve korunacağı bir ortama sahip olma hakkı. 

*Her türlü fiziksel ve sözlü şiddetten korunma hakkı . 

*Bir isme ve bir devlet vatandaşlığına sahip olma hakkı.

* Gerek  fiziksel gerekse zihinsel engeli bulunan çocukların devlet tarafından korunma hakkı. 

Biz hukukçuların ve eminim ki siz okuyucularımızın da en büyük isteği ve talebi;  yukarıda sadece başlıklar halinde sıraladığım çocukların en temel haklarının uygulamaya taşınması ve  çocukların her türlü mağduriyetten korunmasıdır. Özellikle çocuklara yönelik bir yasa hazırlanırken mutlaka özel eğtim  almış uzmanların görüşleri doğrultusunda hareket edilmelir. 

Değerli okular,bütün çocuklara  haktan ve hukuktan yana,  herşeyden önemlisi bütün Dünya çocukları için  barış dolu bir hafta diliyorum.