SGK BORÇLARINDA YAPILANDIRMA 1

Sevim Özdemir

Değerli okurlar, yasaların ilk ve temel amacı insanların mutlak haklarını korumak ve düzenlemek olmalıdır. Elbette ki, yasaların mümkün olduğu kadar kişiler tarafından bilinmesi haklarımıza sahip çıkmak bağlamında önemli olduğu kadar menfaatlerimiz için de önemlidir. 

Sosyal Güvenlik Hukuku ve kanunları hakkında ne kadar çok bilgiye sahip olursak; emeklilik konusunda karşılaşacağımız sorunları çözmemiz bir o kadar kolay olur. Bu sebeple bu hafta hukuk köşemizde son dönemlerde çok konuşulan ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızı da ilgilendiren SGK BORÇLARINDA YAPILANDIRMA konusunu sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Doğrusu BAŞVURULARDA ACELE  ETMEK GEREK çünkü son iki haftaya girildi.

Bakanlar Kurulu Kararnamesinin 25.10.2016 tarihli kararı uyarınca; bazı Sosyal Güvenlik Kurumu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin başvuru süreleri 25.11.2016 tarihine kadar uzatılmıştır. 

İlgili Bakanlar Kurulu Kararı gereğince;

- Yapılandırma, Haziran 2106 ve daha önceki dönemlere ait Sosyal Güvenlik Kurumu alacaklarını ve bunların gecikme cezalarını kapsıyor. Kararnameye göre gecikme cezası af edilecek. Gecikme cezası yerine Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre hesaplanan enflasyon farkı borcun aslına eklenerek tahsil edilecek. Yapılandırma borcu için peşin veya taksitle ödeme seçeneklerinden birisi tercih edilebilir. Borcun taksitle ödenmesi tercih edilmesi durumunda  36 aya kadar taksitlendirme imkanı borçluya verilecek. Yapılandırmanın devam edebilmesi için, ilk iki taksitinin süresinde ödenmesi şarttır.  

- Kanun kapsamında borcu yeniden yapılandırılan vatandaşlar İcra ve haciz işlemlerinden kurtulacak, teşviklerden yararlanabilecek. 

-Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) yeniden yapılandırma Genel Sağlık Sigortası’nı da kapsamakaktadır. 

ÖZETLE, yeni kanunla birlikte SGK borçlarında bir düzenlemeye gidilecek ve borçların ödenmesinde vatandaşlara bir ödeme kolaylığı sağlanacaktır. Bu Kanun kapsamında SGK’na borcu olan ve bu sebeple belirli haklardan yararlanamayan  kişilerin hızlı hareket etmelerin de fayda var. Çünkü yukarıda da belittiğim gibi başvurular için son iki hafta. Başvuruların mutlaka yazılı olarak bir dilekçe ve başvuru formu doldurularak yapılması gerekmektedir.  

Değerli okurlar, Hepinize haktan ve hukuktan yana herşeyden önemlisi adaletten yana  barış dolu bir hafta diliyorum.