VATANDAŞLIK ve ÖNEMİ 2, ÇİFTE VATANDAŞLIK

Sevim Özdemir

Değerli okurlar, geçen hafta başladığımız vatandaşlık hukuku ve vatandaşlık haklarımıza bu hafta devam ederek, bu konuda en fazla haberdar olmamız gereken konulardan birisi olan çifte vatandaşlığı  kısaca sizlerle paylaşmak istiyorum.

Öncelikle çifte vatandaşlığı tanımlamak  gerekirse; Türk Vatandaşlığına ilave olarak gerekli şartların yerine getirilmesi şartıyla başka bir ülkenin vatandaşlığını kazanmaya çifte vatandaşlık diyoruz.  

Daha öncede belirtiğimiz gibi İngiltere yasaları Çifte vatandaşlığa olanak sağlamaktadır. Ancak her iki ülkenin vatandaşlığını korumak belirli yasal şartlara bağlanmıştır. 

-Türk Vatandaşlık Kanuna baktığımızda; Türk vatandaşlarına Türk vatandaşlığı yanında  yabancı bir devlet vatandaşlığına da kendi istekleriyle sahip olabilme hakkını vermiştir. Bunun için  en önemli yasal şartlardan birisi ‘izin almak şartı’ olarak karşımıza çıkmaktadır.

-Kanuna göre, çifte vatandaşlık hakkına sahip olmak isteyen vatandaşların yazılı bir dilekçe ve kanunda belirtilen gerekli belgelerle birlikte Türk Konsolosluğu’na izin belgesi için başvurmaları gerekmektedir. Başvuru için mutlaka yazılı ve isteğini açıkca belirten kısa bir dilekçe gereklidir. Başvuruyu takiben Türkiye’deki Bakanlar kurulunca tespit edilen esaslara uygun olarak,  İç işleri Bakanlığı tarafından ‘’izin belgesi’’ verilmektedir. 

- İç işleri Bakanlığı’nın takdir yetkisine bağlı olarak verilen İzin belgesinin süresi üç yıldır. Bu süre içerisinde izin belgesini alan Türk vatandaşı yabancı devlet vatandaşlığını kazanmasıyla ilgili belgeleri yetkili Türk makamlarına vermek zorundadır. Bu mecburiyeti yerine getiren Türk vatandaşı, kazanmış olması şartıyla aynı zamanda başka bir devlet vatandaşlığınıda elde etmiş olur. Bu işlemi takiben çifte vatandaşlık durumu gerçekleşmiş olur ve  ilgili kişinin nüfusuna işlenir. 

Yasalara baktığımızda; İngiliz vatandandaşlığını izin almadan  kazanan gurbetçi vatandaşların da Türk vatandaşlıklarını korumalarına kanunlar dahilinde  imkan verilmektedir. Bu amaçla çifte vatandaş olmak isteyen kişilerin en kısa sürede gerekli belgelerle beraber Türk Konsolosluğuna  başvurmaları gerekmektedir. 

Ülkelerarası yaşam bu hızla devam ettiği sürece; anlaşılan vatandaşlık olayları ve sorunları daha çok önem kazanmaya başlaycaktır. Bu sebeple yukarıda kısaca açıklamaya çalıştığım yasal haklarımızın korunmasına yönelik hukuksal konularda  daha ayrıntılı bilgi almak isteyen gurbetçi vatandaşlarımız mail yoluyla bana ulaşabilirler. 

Bütün okurlarımıza  haktan ve hukuktan yana herşeyden önemlisi adalatten  yana barış dolu bir hafta dilerim.