VATANDANDAŞLIK VE ÖNEMİ 1

Sevim Özdemir

Vatandaşlık, bir bireyin belirli bir devlete tabi bulunduğunu ifade eden hukuksal bir kavramdır. Dünya da insanların meydana getirdikleri toplumlar, eskiden olduğu gibi bugün de, birbirinden çok farklı ve çok çeşitli kaidelere sahip hukuki düzenlemelerle idare edilmektedir. Kişiler sahip olduğu vatandaşlık ile bu toplumlardan birinde yerini almaktadır. 

Bugün kü milletlerarası hukuka baktığımızda, bir devlete aidiyeti belirleyen vatandaşlık hala kişiye ait bir hukuki özellik olarak önemini korumaktadır. Vatandaşlık aynı zamanda bir devletin insanlarını yabancılardan yani başka bir devletin vatandaşlarından ayırmaktadır. 

Vatandaşlık kavramına hukuksal olarak  baktığımızda;  insanları vatandaşı oldukları devlette hak ve menfaatlarin sahibi haline getirmektedir. Ayrıca seçme, seçilme ve siyasi faaliyetlerde bulunma hakları, kamu hizmetlerine girme hakkı ile sosyal güvenlik haklarından yararlanmak genel olarak sadece ilgili devlet vatandaşının en belirgin hakkı olarak kendini göstermektedir. Vatandaşlık ülkelerarası hukuk alanında ise, kişilere vatandaşı olunan devletin kendi vatandaşlarının haklı menfaatlerini yabancı ülkelerde korumak hakkını sağlamaktadır. 

Diğer önemli bir nokta; vatandaşlık kişilerin değişmez bir özelliği değildir. Yani kişiler vatandaşlığını değiştirerek, başka bir devletin vatandaşlığına geçebilirler yada kanunların tanıdığı imkanlardan yararlanıp iki devletin vatandaşlığını koruyabilirler. İşte bu noktada karşımıza çifte vatandaşlık kavramı çıkmaktadır. Özellikle günümüzde ülkelerarası yaşamın gelişmesi ile birlikte, çifte vatandaşlık kavramı da önemli ölçüde değer kazanmıştır.  

Bazı ülkelerin hukuk düzenlemeleri çifte vatandaşlığa izin vermemektedir. İngiltere açısından bakacak olursak çifte vatandaşlık hakkı gurbetçi vatandaşlarımız için kabul edilmiş durumdadır. Ayrıca Türk Vatandaşlık Kanuna baktığımızda,kişilere Türk vatandaşlığı yanında yabancı bir devlet vatandaşlığına da kendi istekleriyle sahip olabilme imkanı vermiştir. Bunun için aranan şart, başka bir devlet vatandaşlığınıda kazanmak isteyen Türk vatandaşının izin almasıdır.

Türk vatandaşlığını korumak şartıyla, yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanmak isteyen Türk vatandaşlarına yürürlükteki mevzuata uygun olarak İç İşleri Bakanlığınca izin belgesi verilir. Yine kanun  hükümlerine baktığımızda;  izin işleminin yaptırılması yasal bir zorunluluktur. 

Bütün okurlarımıza haktan ve hukuktan yana hepsinden önemlisi adaletten yana barış dolu bir yıl diliyorum.