EMEKLİLİKTE STAJ DÖNEMİ

Sevim Özdemir

Değerli okurlar, adaletin temel hedefi ve gayesi insanlar ve toplumlar arasında eşitliği sağlamak olmalıdır. Anonim bir söze göre; ‘’ Toplumda en büyük güveni herşeyin sonunda adil bir mahkemenin bulunabileceği inancı sağlar.’’

Hukuk köşemizde bu hafta,  bizleri yakından ilgilendiren Sosyal Güvenlik Hukuku’nun önemli konularından biri olan ve son dönemlerde gündemden düşmeyen ve bu günlerde okuyucularımız tarafından merak edilen, stajyerlik süresinde sigortalılık konusunda sizlere bilgiler vermeye ve bu konunun   önemli unsurlarını sizlerle paylaşmaya çalışacağım.

Stajyerlik süresindeki çalışmalar emekliliği etkiler mi?

Stajyerlik dönemindeki çalışmalarda;  emeklilik hesabında dikkate alınan malullük,yaşlılık ve ölüm sigorta primi ödenmez. Bu nedenle de stajyerlik dönemindeki çalışmalar Sosyal Güvenlik Kurumu’nun  hizmet cetvellerinde gözükmediği gibi ayrıca  emeklilik hesaplamasında dikkate alınmaz. Çünkü staja tabi çalışma döneminde kişilere her ne kadar bir sosyal güvenlik numarası verilse de; bu dönemde kanuna göre sadece kısa vadeli sigorta kollarına dayalı prim ödenmektedir. Dolayısıyla stajyer olarak geçen süreler emeklilik hesabında dikkate alınmaz.

 

 Stajyer olarak çalışma döneminde sadece hastalık,iş kazası ve meslek hastalığına karşı sosyal güvenlik hakkına sahip olma durumu sözkonusudur. Bu dönemde ödenen sigorta primleri daha çok stajyer olarak çalışan kişilerin sağlık hizmetlerinden yararlanmasına imkan verir. Daha açık bir ifade ile; herhangi bir hastalık veya iş kazası durumunda tüm sağlık hizmetleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanır. Yani sağlık hizmetleri bağlamında bir sosyal güvence sözkonusudur. 

 

Stajyerlik döneminde emeklilik primi ödenmediğinden; emeklilik hasaplamalarında  malesef staja başlanılan tarih işe başlangıç tarihi olarak kabul edilmez.  Ancak, bazı işverenler stajyer de olsalar onlar için normal sigortalı işlemi yapmış da olabilirler, böyle bir durumun olması halinde  stajyer veya çıraklık başlangıcı olsa da emeklilik işleminde dikkate alınır.

 

 Sosyal Devlet ilkesine aykırı bu durum için gecikmeli de olsa   Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından stajyerlikte geçen sürelerin emeklilik hesabında dikkate alınması için çalışmalar  başlatıldı. Stajyer olarak çalışmış kişilerin borçlanmasına imkan tanınmalıdır. Stajerlik dönemi süreleri için  askerlik ve doğum borçlanmasına benzer bir  borçlanma imkanı verilmesi yönünde çalışmalar yapılıyor. Bu düzenleme hayata geçerse, gecikmiş bir yasal düzenleme de olsa stajer olarak  çalışan kişiler stajyerlik dönemini borçlanarak erken emekli olabilecek.

Değerli okurlar, Hepinize haktan ve hukuktan yana herşeydan önemlisi adaletten yana  barış dolu bir hafta diliyorum.