AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU GİRİŞ

Sevim Özdemir

Değerli okurlar,  Hukuk; bir devlette kişilerin birbirleriyle ve kişilerin devletle olan hukuksal ilişkilerini adalete uygun bir şekilde düzenlemeye çalışır. Hukuk Kurallarının en önmeli varoluş sebebi  ülkedeki kamu  düzeninin sağlanması ve sürdürülmesine hizmet etmektir.

Hukuk köşemizde daha çok İngiltere’de yaşayan gurbetçi vatandaşlarımızın Türkiye Hukuku konusunda ki sorunlarına bir nebze de olsa katkıda bulunmak adına Türkiye hukuku konusunda bilgiler veriyoruz. Ancak bu hafta küçük bir değişiklik yapıp biraz da olsun gündemi yakalamak bağlamında son zamanlarda İngiltere’de hatta Avrupa’da çok sıklıkla konuşulan Avrupa Birliği Hukuku’nun önemi konusunda çok kısa bilgiler vermek istiyorum. 

Avrupa Birliği hukuk düzeni gerek ulusal gerek uluslararası hukuktan ayrı ve bağımsız ‘özerk’ bir hukuk düzenine sahiptir. 

Çoğumuzun bildiği üzere İngiltere Avrupa Birliği’nden çıkmaya hazırlanıyor.  Şu anki bilgilerimize göre çıkma yönünde resmi başvuru müracaatı  Mart 2017’de yapılacak. Peki bu süreç neden bu kadar uzun tutuldu? Çünkü değerli okurlar ciddi bir hukuk çalışmasına ihtiyaç var. Birçok kanunda değişiklik yapılması gerekiyor. Uluslarası Hukuk kuarllarına göre devletlerin iç hukuk kuralları antlaşma imzaladıkları uluslarası antlaşmalara uygun olmak zorundadır. İç hukukta kural bulunmayan durumlarda imza atılan antlaşmalarda ki kurallar uygulanabilir.  İşte sorun ve sürecin bu kadar uzatılması da tam bu noktada ortaya çıkıyor. Bütün Avrupa Birliği  hukuk sisteminin ve İngiltere hukuk sisteminin gerçek anlamda  gözden geçirilmesi ve Avrupa Birliği’nden resmi çıkılması halinde yerine konulacak kanunların yürürlükte ki hukuk sistemine göre düzenlenmesi gerekiyor.  Hatta ve hatta Avrupa Birliği’nin sisteminde en son değişiklikler yapılan ve Aralık 2009 itibarı ile yürürlüğe giren Lizbon Antlaşması’nın öncesine ve sonrasına göre değişiklikler yapılması gerekiyor. 

Saymakla bitmeyecek hukuksal düzenleme yapılması gereken konuların  bazılarının ana başlıkları: 

- Kişilerin ve işçilerin serbest dolaşımı

- Hizmetlerin serbest dolaşımı 

- Malların serbest dolaşımı

- Sermayanın serbest dolaşımı

- Yerleşim serbestliği

- Göçmenlerin durumu ve yasal göç 

- Avrupa Birliği patenti 

- Ekonomik ve parasal durumun belirlenmesi

Görüldüğü üzere;  kişilerin en az seviyede etkilenmesi bağlamında Avrupa Birliği Hukuk’nun yorumu ve  uygulanmasını üstlenen yöneticilere ve hukukçulara büyük görevler düşmektedir. 

Haktan ve hukuktan yana barış dolu bir hafta dilerim.