ADI ÜSTÜNDE ‘YASAMA’

Sevim Özdemir

Değerli okurlar, Eğer yasalara saygı gösterilmesini istiyorsak, önce saygı duyulacak yasalar yapılması lazımdır.  Türkiye’de Yeni YASAMA YILI’nın başladığı şu günlerde;  biz hukukçuların en büyük arzusu ve isteği   toplumun ihtiyaçlarına cevap verebilecek adaletli ve uygulanabilir yasaların uzman kişilerce hazırlanması ve hayata geçirilmesidir. Adı üstünde ‘YASAMA’. Bir hukuk devletinde yasalar mutlaka Yasama organı yani Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde tartışılarak hazırlanmalı ve onaylanmalıdır.  

 Bu Yasama Yılında umuyorum ve diliyorum ki, gurbetçi vatandaşlarımız için özellikle Sosyal Güvenlik Hukuku alanında daha yeterli ve uygulanabilir yasaların hazırlanması ve onanması. 

Hazır Sosyal Güvenlik Hukuku demişken konuyla ilgili  sıklıkla karşılabileceğimiz temel unsurları  sizlere  kısaca hatırlatmak isterim. 

Sosyal Güvenlik Hukuku’nun ; gelir düzeyleri ne olursa olsun kişilere belirli sosyal riskler ve durumlar  karşısında ekonomik güvence sağlama görevine sahip bir yapıda olması gerekir.

Kişiler, meslek hayatları süresince mesleki yani iş kazası , meslek hastalığı , işsizlik,  ayrıca hastalık, analık, sakatlık, yaşlılık ve  ölüm gibi risklerle karşı karşıya kalabilirler. Sosyal güvenlik sistemi belirtmeye çalıştığım bu riskler nedeni ile kısmen ya da tamamen çalışamaz duruma düşen ve nihayetinde gelir kaybına uğrayan kişilere, asgari düzeyde de olsa bir hayat sürmelerini sağlayacak ölçüde bir  gelir sağlamayı amaçlar. Hastalık ya da sakatlık nedeni ile  çalışma gücünü kaybeden kişilere gerekli sağlık yardımlarında bulunur. 

Tabi ki, kişilerin belirli hakları elde debilmesi için öncelikle haklarının bilincinde olmaları ve buna bağlı olarakta talepte bulanmaları şarttır.Bu noktada bizleri çok yakından ilgilendiren ve önümüzde ki haftalarda üzerinde daha ayrıntılı duracağım emeklilik konusunda temel esasları kısaca açıklamakta fayda  görüyorum. 

Türkiye’de emeklilik hesaplamaları yapılırken yasalarımızda açıklanmış olan aşağıda  belirtiğim üç önemli koşula dikkat edilir.

 

- sigortalıların prim gün sayıları,

- sigortalılık süreleri, 

- yaş şartları 

Sıralamaya çalıştığım Kanunda’ki bu şartlar birlikte değerlendiriliyor ve bu üç şartında  aynı anda sağlanması halinde emekli olma imkanı tanınıyor.

Değerli okurlar, unutmayalım her hakkı elde etmek için mutlaka talep gereklidir. Hepinize haktan ve hukuktan yana bugünlerde fazlasıyla ihtiyacımız duyduğumuz barış dolu bir hafta diliyorum.