Çalışma Hakkı

Sevim Özdemir

Avrupalı gurbetçilerin hakları şimdiye kadar tüm gelmiş geçmiş Hükümetler tarafından nasıl gasp edildi haklarımız neden verilmedi. Yurt içindeki emekli olmuş 12 milyon insanın tümüne emekli maaşları kesilmeksizin çalışabilir hakkı tanınırken, ülkemizdeki istihdamı bozmayan, Türkiye`de hak hukukta bilmezler, hak aramasına`da beceremezler, Sosyal haklar, sosyal devletin en önemli unsurudur. Sosyal hakların büyük bir kısmı toplumdaki güçsüzlerin insanca bir yaşam sürdürebilmeleri için devletin önlemler almasını veya edimleri yerine getirmesini anlatan olumlu yükümlülükleri ifade eder. Sosyal haklar, devletin bu yükümlülüklerini yerine getirmesi ölçüsünde anlam kazanır. Bu açıdan sosyal haklar, sosyal hukuk devleti bağlamında toplumsal eşitlik amacına yönelmiş haklar olarak tanımlanabilir.

Sosyal hakların birincisi çalışma hakkı ve özgürlüğü, ikincisi ise sosyal güvenlik hakkıdır CEVAP: SGK’nın bu uygulaması yani yurtdışında çalışmaya başlayan emeklilerin aylıklarını kesmesi, mahkemelerce haksız bulunarak iptal ediliyordu. Hazırlanan yeni genelgeyle yalnızca 1 Ekim 2008 sonrası ilk kez sigortalı olmuş ve emekli aylığı 5510 sayılı Kanuna göre bağlanan emekliler yurtdışında çalışmaya başlarlarsa emekli aylıklarını kaybedecek. Diğer emekliler yurtdışında çalışmaya başlasalar bile emekli aylıklarını almaya devam edebilecek.

Genelgeyle 1 Ekim 2008 öncesinde sigortalı olmuş ve kendilerine emekli aylıkları bağlı oldukları SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı Kanunu’na göre bağlanmış emekliler aylıklarını almayı sürdürerek yurtdışında çalışmaya devam edebilecek.

İlk kez 1 Ekim 2008 öncesi sigortalı olan fakat emekli aylıkları 1 Ekim 2008’den sonra bağlanmış emekliler de yurtdışında çalışmaya başlamaları halinde emekli aylıklarını kaybetmeyecek. 1 Ekim 2008 sonrası ilk kez sigortalı olan ve emekli aylığı 5510 sayılı Kanun uyarınca bağlanacak emekliler ise yurtdışında çalışmaya başlamaları halinde emekli aylıklarını kaybedecekler. Diğer yandan şu anda Türkiye ile ikili sosyal güvenlik sözleşmesi imzalamış bir ülkede çalışan emekliler için ilgili sözleşmeye bu yönde bir madde eklenirse ileride emekli aylığının kesilmesi söz konusu olabilir. Sizin durumunuzdaki emekliler SGK genelge ile uygulamayı değiştirdiği için en yakın SGK merkezine giderek dilekçe vermeleri halinde kaybettikleri aylıklarını bağlatabilirler. Ayrıca, haksız olarak alınan emekli aylıklarına dair SGK’nın borç çıkarttığı emekliler de bu borçlarından kurtulacak. Fakat SGK’nın geçmişe yönelik ödemediği emekli aylıkları için kuruma dava açmak gerekiyor.